Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Målet att skapa fler starka företag kom av sig

Det saknas en god bild av vilka resultat som egentligen uppnås för alla EU-miljoner som satsas i interregprogrammet mellan Sverige och Norge, enligt en utvärdering.

Annons

Här i regionen har det mesta handlat om att stärka ekonomisk tillväxt - 23 projekt - och skapa mer av attraktiv livsmiljö - 16 projekt.

EU-pengarna till gränsöverskridande projekt är egentligen slut för programperioden 2007-2013, men ansökningar fortsätter att droppa in.

– Orsaken till att det kommer in fler ansökningar är att vi informerar om att det finns ett återflöde från de projekt som avslutats, säger Michael von Essen, handläggare på interreg-sekreteriatet på länsstyrelsen som är förvaltande myndighet.

Vissa projekt blir annorlunda än man först tänkt sig och det kommer tillbaka pengar hela tiden. Dessa motsvarar drygt 7 procent av de medel som länsstyrelsen beviljar.

– Det är 104 miljoner totalt som beviljats på den svenska sidan i vårt delområde, Nordens Gröna bälte, med Jämtland, Västernorrland, Sör- och Nordtröndelag, fortsätter Michael von Essen.

Hela programmet sträcker sig 100 mil från norra Jämtland/Tröndelag ner till Bohuslän. Sammantaget har 324 miljoner betalats ut till projekt i berörda gränsregioner. I beloppet ingår medfinansiering från annat håll än EU.

Görs det några utvärderingar som visar hur det utfallit med antal jobb?

– Vi har inte valt att ha antalet jobb som indikator, säger Michael von Essen och hänvisar till den utvärdering konsultföretaget Kontigo gjort med vetenskapligt förankrade analyser.

I Kontigos slutrapport konstateras att många som jobbar med frågorna på myndighetsnivå saknar en god bild av vilka resultat som projekt och program verkligen ger. Ansvaret för uppföljning och utvärdering är dessutom delat på flera parter.

"Det finns t.ex. ett betydande missnöje med hur mål- och indikatorsystemet fungerar", framgår det.

Några slutsatser är att det finns ett behov av att förenkla beslutsprocessen. Inslagen av gränsöverskridande samverkan är svagt. Vidare saknas instrument och kanaler för att ta tillvara på kunskapen från redan genomförda projekt.

Drygt hälften av budgeten har gått till insatser för ekonomisk tillväxt, främst då inom utveckling av företag, branscher och entreprenörskap.

"Programmet förefaller ha varit minst framgångsrikt när det gäller målet om att bidra till fler konkurrenskraftiga företag. Här har projekten svårast för att påvisa konkreta resultat", enligt slutrapporten från Kontigo.

Företagens många gånger bristande intresse i nätverk som utgör projektens huvudsakliga innehåll anges som ett problem i sammanhanget.

Det framgår också att näringslivsinriktade projekt brottats med betydande problem av vitt skiftande karaktär, med några få undantag. En erfarenhet tycks vara att näringslivet måste få större inflytande.

I frågan om satsningar på attraktiv livsmiljö är resultatet blandat. Där hamnar länskulturens projekt "Bygdene dansar" i botten och enligt rapporten är det svårt att säga vad det egentligen lett till. När det gäller satsningar med integrerad arbetsmarknad som mål uppvisar cirka hälften konkreta resultat.

Två satsningar i regionen får högsta betyg för måluppfyllelse inom ekonomisk tillväxt. Den ena är Green highway som lyckats etablera en infrastruktur för laddning av elbilar mellan Sundsvall-Östersund-Trondheim.

Bedömningen är att Sverige-Norge programmets betydelse för ökad ekonomiska tillväxt har varit relativt begränsad. Till det kommer att alltför allmänt hållna och otydliga mål i grunden skapar osäkerhet kring mervärden och nytta.

Slutsatsen inför nästa period 2014-2020 är att programmet måste bli skarpare och det behövs en tydlig strategi för vilken roll olika program ska ha för regionens utveckling. Remisstiden för synpunkter på det nya programmet gick nyligen ut.