Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Målet är att förbättra strokevården

Gusten Rolandsson har i LT förra veckan rätt i sin kritik av strokevården i Jämtland den är inte så god som vi skulle önska.

Annons

Det syns bland annat i kvalitetsregistret Riks-Stroke som Gusten Rolandsson hänvisar till och som är en viktigt källa för information om hur vi ligger till nationellt. Där syns också tydligt de områden som vi behöver bli bättre inom.

Här syns även det som vi är bra på i vårt län. Vi inkluderar nästan alla strokeinsjuknade i Riks-stroke, vilket ger oss tillförlitliga siffror och ibland sämre resultat, eftersom vi får med även de allra sjukaste patienterna i registret.

Vi är aktiva med blodproppslösande behandling (trombolys) och patienterna är generellt nöjda med den vård de fått på sjukhuset.

JLL:s inriktning är att följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård så långt det är möjligt i ett glesbygdslän.

En omfattande kartläggning av eftervården vid stroke har precis avslutats inom JLL. Den visar att det finns vissa brister utifrån vad nationella riktlinjer rekommenderar. Åtgärdsförslag är presenterade och ska genomföras i den takt som är möjlig. Viktigt att förstå att inget av detta görs i en handvändning – med de resurser som finns inom JLL tvingas vi se det långsiktigt.

JLL har under 2010 gjort inprioriteringar när det gäller strokesjukvården, satsningar som ska höja och bredda kompetensen på strokenheten på sjukhuset men också resultera i en utökad och öppen rehabilitering på Remonthagen.

Till sist kan vi nämna att den avoga inställningen som Gusten Rolandsson anser att JLL har och som finns med i landstingsplanen – Upphöra med vård på strokeenhet vid sjukhus för äldre multisjuka patienter som insjuknat i stroke och bor på särskilt boende och som har förväntat kort återstående livstid – är en rekommendation från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009. Bakom denna formulering ligger ett direkt hänsynstagande till patienter i den här situationen det skulle helt enkelt skada dessa patienter mer med en förflyttning till en en strokeenhet, än att vårdas kvar på särskilt boende.

Karin Strandberg-Nöjd

Landstingsdirektör

Lisbet Gibson

Verksamhetsområdeschef Medicin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel