Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mål om diskriminering mot elva samer inleds

I dag inleds rättegången där Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämt Krokoms kommun för systematisk diskriminering i bygglovsärenden som berör rennäringen.

Internationella Juristkommissionen har utsett jur. dr. Christina Johnsson – vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Lund – som oberoende observatör till Östersunds tingsrätt i målet.

Under den långa förberedelsetiden har målets omfattning krympt rejält.

Ursprungligen krävde DO skadestånd för 33 medlemmar i Jovnevaerie sameby och summan landade på 3, 3 miljoner.

Beloppet har dragits ner till 550 000 kronor och avser nu 11 personer i samebyn som bedriver rennäring. DO anser att de ska ersättas med 50 000 kronor var för etnisk diskriminering.

Anledningen: Kommunen anklagas för att ha underlåtit att höra samebyn i bygglovsärenden som påverkat samebyns renbetesmarker.

I centrum finns tre bygglovsärenden som gäller nybyggande av fritidshus med uthus eller garage på en fastighet i Åkersjön.

DO hävdar att kommunen inte gett samebyn tillfälle att yttra sig över dessa ansökningar, vilket andra sakägare fått möjlighet att göra. En underlåtenhet som är diskriminerande för enskilda medlemmar i samebyn.

– Vår talan hänför sig till kommunens hela hantering som slutligen ledde fram till en exploatering av fastigheten, enligt jurist Karin Lundin som företräder DO i diskrimineringsmålet.

Advokat Leif Andersson som företräder Krokoms kommun anser att kommunen handlat rätt:

– Det här är mark i Åkersjön som varit jordbruksmark och bondgård sedan mitten på 1800-talet och vi kan inte se att det har funnits någon skyldighet för kommunen höra samebyn i de här byggloven.

– Det fanns också ett förhandsbesked som gav rätten att lokalisera byggnaderna dit, säger Leif Andersson, kommunens advokat.

Enligt DO ska bedömningen av om etnisk diskriminering har skett göras utifrån de riktlinjer kommunen tillämpat vid handläggningen av de tre bygglovsärendena.

– Kommunens agerande grundar sig på kommunens i sig diskriminerande riktlinjer för samråd med samebyar i bygglovsärenden, hävdar DO:s jurist Karin Lundin.

– Riktlinjerna och de rutiner som upparbetats medför uttrycklig diskriminering.

En mindre del i bevisningen utgörs av markanvändningskartor. DO anser att renskötsel bedrivits i sådan utsträckning att renskötselrätt, grundad på urminnes hävd, uppkommit i ett område som väl omfattar de område som berörs i målet.

På uppdrag av kommunen har advokat Leif Andersson kopplat in Håkan Andersson, professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Enligt professorn har kommunen goda skäl för att inte höra Jovnevaerie sameby.

Han pekar i ett utlåtande på att de tre tomterna är belägna inne bland bebyggelse där det finns bostads- och fritishus, odlingsmark samt skoter- och skidleder.

Han har vidare kommit fram till att det inte tillfredsställande visats att de tre små tomterna inne i turistorten Åkersjön skulle ha någon betydelse för rennäringen, eftersom det inte varit aktuellt med betesmark där.