Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mål för framtidens hälso- och sjukvårdspolitik kritiseras

Otydliga mål i hälsoplanen får moderaterna att reagera.

Moderaterna i Jämtlands läns landsting kritiserar landstingsfullmäktiges förslag på mål inför framtiden. Moderaterna i Jämtlands läns landsting anser att landstingsfullmäktiges mål i dokumentet "Förslag mål för framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2025" är alltför otydliga. Enligt moderaterna är de uppsatta målen omöjliga att mäta vilket gör att målen också faller.

Under punkten "Hälsofrämjande och trygghetsskapande levnadsvillkor" tar landstingsfullmäktige upp hur tobaks- och alkoholvanorna ser ut bland ungdomar. I dokumentet står det att det behövs drogförebyggande arbete bland annat vad gäller att skjuta upp debutåldern, minska tillgängligheten och attityden till droger. Landstingsfullmäktige tar även upp att vården för äldre och personer med funktionsnedsättning måste utvecklas.

Moderaterna saknar under den punkten en rapport om länets rådande fetmaepidemi. Enligt moderaternas yttrande vill de se att resurser överförs till primärvården då fetma handlar om livsstil och enligt dem bör vara en fråga som primärvården bör arbeta med.

Nästa punkt som kritiseras är "Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård" där moderaterna inte gillar att fokus ligger på sjuka äldre, personer med funktionsnedsättningar och anhöriga. Enligt moderaterna finns det ett flertal både yngre och äldre multisjuka och kroniskt sjuka människor i länet och därför anser moderaterna att det inte går att låsa sig vid att enbart äldre är drabbade.

I dokumentet har dock landstingsfullmäktige skrivit att alla är målgruppen men att särskilt fokus bör ligga på äldre, personer med funktionsnedsättning och anhöriga.

Moderaterna kritiserar även målet att skapa en arena för kommun och landstingsledningar för utvecklingsfrågor kring medborgarnas hälsa. Detta då moderaterna anser att det finns tillräckligt med arenor för detta och att ytterligare en arena enligt dem inte är lösningen för länets hälso- och sjukvård. Lösningen är moderaterna att anställa mer personal så som undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.