Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Maggi Mikaelsson vilseleder

Åre kommunfullmäktige har ansett att fjällvälden inklusive Middagsfjället ska fredas från vindkraftutbyggnader.

 Hushållningssällskapet i Jämtlands län och vindkraftexploatören Fred Olsen Renewables sände därför ut ett pressmeddelande 28 juni 2010. Enligt det kommer fullmäktiges beslut ”tyvärr att fördröja utbyggnaden flera år”.

I pressmeddelandet säger ordföranden i Hushållningssällskapet, Maggi Mikaelsson att: ”Det är oansvarigt att man (Åre kommun) samtidigt tackar nej till att delta i utvecklingen av ren energi ...; Den översiktsplan för vindkraft som Åre kommun nu antagit går stick i stäv med nationella mål om en utveckling av vindkraft”.

Jag anser i stället att det är oansvarigt av Maggi Mikaelsson att gå ut med vilseledande information om Åre kommun, planeringsprocessen och de nationella mål och spelregler som gäller.

Fakta är att:

Åre kommun deltar aktivt i utvecklingen av förnybar energi på flera sätt och har bland annat varit administratör av ett statsbidrag för en gemensam vindkraftsplanering för sex jämtlandskommuner i nära kontakt med länsstyrelsen.

Ett mål har varit att välja områden där vindkraften gör mest nytta och minsta intrång oberoende av kommungränserna. Kommunerna behöver inte tillåta exploatering i fjäll och andra värdfulla natur- och kulturmiljöer.

Kommunernas planer överträffar de nationella målen för utbyggnader av vindkraft.

Middagsfjället är inte av riksintresse för vindkraft, däremot av riksintresse för turism, friluftsliv och rennäring. Moskogen och flera av de mycket stora vindrika områdena längre österut är däremot av riksintresse för vindkraft.

Alla fakta finns redovisade i översiktsplanen och i de kommentarer kommunen har haft till olika kritiska synpunkter, även de som Hushållningssällskapet haft (se: www.are.se). Informationen och debatten har varit bred, intensiv och långvarig. Kommunens fullmäktigeledamöter har haft all information och har tagit ett majoritetsbeslut om en viljeinriktning som måste respekteras.

Kommunfullmäktiges planbeslut har också skett utan påverkan av löften om ekonomisk ersättning till landsbygdsutveckling i kommunen. Det är ansvarsfullt.

Precis så som länets kommuner har angett i sin policy om ”lokal nytta”. Bygdepengen är en kompensation för ett intrång i människornas livsmiljö.

Förhandlingar om bygdepeng ska ske tidigt och skilt från plan- och tillståndsprocesser.


Harry Westermark

Planarkitekt. Tidigare projektledare för vindkraftplaneringen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel