Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M och S oense om Systembolag i Brunflo

Moderaterna Pär Jönsson och Joel Nordkvist föreslår i en motion att Östersunds kommun bör arbeta för att Systembolaget öppnar filial i Brunflo.

Inte mig emot! Det var därför jag bad kommunens näringslivskontor undersöka möjligheten redan för ett år sedan. Systembolaget svarade bland annat att det redan finns två butiker och att befolkningsunderlaget inte räcker till.

Systembolaget har dessutom inte själva intresse av att vara dragplåster till andra butiker.

Nu påstår dock moderaterna i sin motion att den politiska majoritetens planer på en förbifart Brunflo kan utgöra ett stort hot mot handeln i Brunflo (och att Systembolaget skulle råda bot på detta).

Det är Trafikverkets uppdrag att utreda eventuell förbifart av vägarna E14 och E45 i Brunflo. Majoriteten inklusive Liberalerna har förordat ett av de tre förslagen på förbifart och samtidigt betonat vikten av förbättringar i trafikmiljön genom samhället.

kringområden, både för dem som efterfrågar just Systembolagets utbud, men kanske också för handeln som helhet i området. Det är dock inte rakt av så enkelt att alla drömmar om utveckling av Brunflo med omnejd skulle uppfyllas med hjälp av detta. Dels kopplas etableringen ihop med en eventuell förbifart och att Systembolaget därmed skulle uppväga det moderaterna underförstått menar är dåligt med en förbifart.

Det håller jag inte helt med om. Dels måste man ta med ett folkhälsoperspektiv i sammanhanget och då kan man tänka sig att ett Systembolag kan vara motsats till utveckling sett till risken att bland andra unga människor lättare får tillgång till alkohol genom exempelvis langning.

Men, om Systembolaget skulle finna att det tillkommit nya omständigheter som inte tidigare prövats kan ny kontakt tas från kommunens sida, liksom att Systembolaget uppfyller sitt krav om att samtidigt arbeta förebyggande mot missbruk och tillgänglighet.

Anders Edvinsson (S)

Kommunalråd

Moderaterna bemöter kommunalrådet: Vad vill egentligen (S) i frågan om ett Systembolag i Brunflo? Anders Edvinsson har en märklig retorik där han å ena sidan talar sig varm för en etablering och å andra sidan framhäver att en etablering av Systembolaget kan vara en motsats till utveckling. Med en sådan kluven inställning kommer man ingen vart i en etableringsförhandling och resultat riskerar då att bli därefter. Man kan dra en parallell till hur (S) hanterade Biltema under nästan 20 års tid innan det slutligen blev en etablering genom kontakter mellan Biltema och Alliansen. Så vad det ytterst handlar om är politisk vilja och handlingskraft. 

Systembolaget är inte företag som alla andra, det är statligt. Därigenom kan en kommuneldning på ett helt annat sätt bedriva lobbyarbete för att få en butik än om det varit frågan om ett privat företag. Även om Systembolaget har sina normer kring etablering så är det ingenting som hindrar dem från att öppna nya butiker, men det kräver ledarskap och tydlighet i förhandlingarna från kommunens sida. 

Brunflo är ett viktigt nav för den kringliggande landsbygden och för de som passerar genom Brunflo på väg mot andra håll. Moderaterna vill att hela kommunen skall leva, men vi kan inte tvinga fram vare sig befolkningsökning eller att företag skall etablera sig på orten. Däremot så kan vi skapa förutsättningar. Att lyssna på befolkning och företagare i kommunen, i detta fall Brunflo har gett oss insikter om vad de önskar, därav förslaget. Precis som vi, tillskillnad från (S), insett vad en förbifart kan göra för att dra undan underlag för Brunflos näringsliv. 

Systembolaget ger effekter för övrig handel, det är bevisat från andra orter. Handel som både ger jobb och service men som även bidrar till en ökad attraktivitet i området. Landsbygden behöver inte mer vackra ord, inte heller ska den ställas mot tillväxt på andra plaster. Brunflo, Lit och dess kringliggande landsbygd behöver mer prioritering och mer konkret handlingskraft för att kunna utvecklas. Det visar Moderaterna nu genom detta förslag, som är ett av flera som kommer läggas fram. 

Istället för att se de problem som motparten Systembolaget målar upp så borde Anders Edvinsson (S) tala om de möjligheter som det finns för kommunen och de som bor i Brunflo och dess kringliggande landsbygd. 

 

Pär Jönsson (M)

Kommunalråd

Joel Nordkvist (M)

Vice gruppledare

Håller du med? Vill du skriva en insändare eller debattartikel i ämnet så klicka här och skicka in direkt till oss på LT! Glöm inte att referera till vilket ämne det är du har åsikter om.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel