Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lövträden sparas för miljöns skull

För att skapa en lövskog och stärka den biologiska mångfalden har SCA använt sig av en ovanlig avverkningsmetod i ett pilotprojekt.

I fjol vinter genomfördes avverkningen av den 37 hektar stora ytan på båda sidor E45 vid Långmarksflon, innan Lövberga, från Strömsund sett. En avverkning som har blivit en riktig "snackis" runtom Strömsund, enligt Roger Bergström, virkesinköpare, SCA. Företaget kommer också därför inom kort att sätta upp information om avverkningen i anslutning till området.

SCA:s metod innebär att marken till vidare tas ur bruk för traditionellt skogsbruk och på frivillig väg avsätts till naturvårdande skötsel. All gran har huggits bort och istället har man sparat lövträd som asp, björk, och sälg samt de tallar som finns där. På det här sättet vill man skapa en ljus, öppen och olikåldrig lövskog där den döda lövveden har stor betydelse. De tallar som lämnats ska bli gamla och grova och några har till och med skadats avsiktligt vid avverkningen för att bli skapa brandljud. Den alternativa avverkningsmetoden syftar också till att stärka den biologiska mångfalden.

– Vi hoppas att spillkråkor, rovfåglar, skalbaggar svampar och lavar ska stortrivas i lövträdsområdet, säger Peter Karlström, distriktsansvarig för avverkning och jakt vid SCA.

Att man valde just det här området beror på att det har en väldigt blandad skog. Och målet med projektet är att få en flerskiktad lövskog i framtiden.

För att det ska ske måste det först göras en skonsam markberedning, med en skrapning av humuslagren för att få fart på självföryngring av lövträden och tallarna. Gran kommer däremot att röjas bort kontinuerligt.

Både Roger Bergström och Peter Karlström har varit verksamma i skogen sedan 1980-talet och de är väldigt positiva till det miljötänk som nu är i fokus, jämfört med hur det var förr om åren.