Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lönsamt att göra operationerna

Både överviktsoperationer, gastric bypass, och förebyggande arbete, prevention, är kostnadseffektiva metoder i kampen mot fetma. De är båda att föredra i jämförelse med ett status quo-scenario.

Annons

Men samtidigt efterlyses mer långsiktig forskning, speciellt inom preventionsområdet.

Det visar en magisteruppsats ”Fetma och dess konsekvenser –preventionsprogram eller gastric bypass operation?” som Linda Karlsson, Nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet har skrivit.

”I min syftesformulering ställdes frågan om det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är att föredra att satsa resurser på ett preventionsprogram i syfte att förebygga fetma, i jämförelse att använda sig av gastric bypass operationer. Utifrån de erhållna resultaten i uppsatsen är svaret tvetydigt. En bypassoperation visade sig vara mer kostnadseffektiv än den enda samhällsbaserade preventionsåtgärden som redovisar en kostnadsuppgift.

Samtidigt påvisades att effektiva högriskpreventioner kan bidra med en högre samhällsnytta än gastric bypass operationer då preventionerna genomförs innan vuxen ålder.”

Ändå säger hon att avgränsningar har gjorts i studien och att beräkningarna är enbart hypotetiska.

”Jag utesluter en del kostnader såsom öppenvårdskostnader samt indirekta kostnader till följd av förtida död och sjukersättning”, skriver Linda Karlsson i sina slutsatser.

”Alla dessa kostnader tenderar att vara större ju mer individen väger, vilket troligtvis innebär att jag underskattar det sanna kostnadsvärdet för de studerande åren.”

Hon menar att om hon hade kunnat inkludera dessa kostnader hade det troliga resultatet varit att båda interventionerna sparat mer pengar åt samhället.

Dessutom har hon endast räknat kostnader och effekter för gruppen 20–64 år och därför inte tagit med individer som lever efter pensionsåldern.

”Sammanfattningsvis är både gastric bypass och prevention bra behandlingsmetoder mot fetma. Har fetman redan uppkommit kan det vara vist av samhället att investera i en gastric bypass operation för individen. I det långa loppet skulle samhället dock kunna spara pengar och öka befolkningens totala livskvalitet genom att investera i effektiva preventionsåtgärder, allra helst åtgärder som riktar sig mot högriskindivider.”

Mer läsning

Annons