Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Livet i skogen skyddas i tio nya reservat

Med vårvindarna tillkommer tio nya naturreservat i länet. Beslut är fattade i flera fall under vintern och ytterligare ett antal nya är på gång.

När processen är klar till sommaren innebär det att länet har totalt 88 naturreservat och många är ganska okända besöksmål.

De nya reservaten med tall-, löv- och granskog ligget i stor utsträckning på platser som utgör Europas sista tysta områden.

Under inventeringarna har hotade arter upptäckts och markernas stillhet gömmer höga naturvärden som behöver förstärkt skydd mot tillväxtkalkyler och skogsmaskiner.

Genom att satsa extra på skydd och bevarande av natur i dessa trakter ska förhoppningsvis arternas möjlighet till överlevnad och spridning öka.

– De flesta naturreservat som bildas nu ligger i områden som det kommer väldigt få besökare till och vi träffade inte på en enda person vid våra inventeringar. Däremot en och annan björn, säger Göran Eriksson som jobbar med naturreservatsbildningar på länsstyrelsen.

Förmodligen ökar besöksfrekvensen när informationen om de nya naturreservaten når ut.

Etablerade välbesökta reservat ligger i stor utsträckning nära vägar och är lätta att komma in i. Vålådalen, Andersön utanför Östersund, Hällingsåfallet i Gäddede och Rogenområdet i Härjedalen är intressanta besöksmål för många.

Informationen om naturreservaten i Jämtland/Härjedalen är under uppbyggnad. På sikt ska besökare på länsstyrelsens webbplats få en bredare bild av frilufts- och rekreationsvärdena.

Exploatering. Bland de sårbara arter som påträffats vid inventeringar i de nya naturreservaten finns några med exotisk klang i namnen; arommusseron, läderlappslav, violmussling, violett guldvinge och stor låsbräken.

Vilken art är mest hotad av de ni hittade vid de här tillfällena?

– Balsamtickan, när det gäller hotkategorierna för rödlistade arter ligger Balsamtickan högre och det är en starkt hotad art. I varje objekt vi har inventerat finns det mer eller mindre rödlistade arter, säger Göran Eriksson.

Bakom besluten att bilda nya ”skogsreservat” pågår en exploatering av äldre skog. Det har lett till kraftig minskning av naturskogarna över hela landet. För många arter, vars långsiktiga överlevnad är mer eller mindre hotad, har förhållandena i de här miljöerna försämrats.

Delmål 1 omfattar 24 400 hektar skogsreservat i Jämtlands län. Det utgör skydd för cirka 1,8 procent av länets totala andel produktiv skogsmark, nedanför fjällnära gräns.

Hittills har man formellt beslutat om cirka hälften, i form av naturreservat. De senaste årens inventeringar har bidragit till att det mesta av länets skyddsvärda skog har kunnat bestämmas.

Uppkommer nya delmål finns ytterligare cirka 12 000 hektar skog med skyddsbehov utpekat, som ett resultat av det här arbetet.

– De senaste åren har vi haft drygt fyra miljoner extra från Naturvårdsverket för att inventera och vi har lagt mycket kraft på det jobbet, säger Anders Davidsson, handläggare på länsstyrelsen.

Inventering från helikopter. För att hitta skyddsvärda skogsmiljöer synas satellitfoton, vilket resulterar i grovanalyser. I senare skeden inventeras områdena från helikopter och på marken. Till sist kvalitetssäkrar länsstyrelsens handläggare ytorna inför beslut om bildande av naturreservat. Man har inriktat sig på områden över 100 hektar och det kan finnas pärlor av mindre skogsområden kvar som inte inventerats.

När ett visst område pekats ut som lämpligt för naturreservat utförs en extern värdering och förhandlingar med markägare vidtar.

– Det brukar ta minst tre, fyra år, säger handläggaren Anders Davidsson.

– Antingen köper staten marken eller också betalas en intrångsersättning ut.

– En tredje variant innebär att markägaren erbjuds en annan fastighet någon annanstans i länet, i byte mot området som ska ombildas till reservat.

Hur villiga är skogsägarna att släppa ifrån sig markerna?

– Processerna går olika snabbt. Vissa har väldigt mycket synpunkter och det kan ta lång tid innan man kommer överens, säger Anders Davidsson.

Strömsund är den kommun i länet där de största ytorna tas i anspråk i samband med reservatsbilning på marker som ägs av skogsjätten SCA och Holmen Skog.

– Otillgängligheten samt att det är bolagsmark som inte hunnit avverkas gör att de är intressanta som naturreservat.

– Områdena på bolagsmarken är oftast större med en större variation av natur-typer och arter som kan vara extra skyddsvärda, konstaterar Göran Eriksson.

Karta: kjell nilsson-mäki