Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lina Stenberg: Begrav Sabunis förslag om mångkulturalismens begravning

Annons

Det är 2019 och jag har skrivit ett försvarstal till det mångkulturella samhället.

Tänk att ett sådant försvarstal ens behövs. Och tänk att det blev till – inte på grund av högerextremismen eller SD - utan på grund av L.

I förra veckan fick partiledarkandidaten Nyamko Sabuni frågor om synen på invandring och integration i Expressen. Och här vill hon se hårda tag. Inget nytt egentligen.

Men det som fick mej att tappa hakan var inte hennes hårda nypor. Det var hennes uttalande om mångkulturalismen. Att det mångkulturella samhället måste begravas.

Jag var långt ifrån den enda som reagerade. Kritiken kom och Sabuni pudlade.

Men Sabuni skulle behöva ruskas om rejält. För hur kan det ens vara möjligt att kalla sig liberal med stort eller litet L och ifrågasätta mångkulturalismen? Hur kan det vara möjligt att vara motståndare till människans frihet och individens möjligheter och samtidigt vara partiledarkandidat för partiet som kanske drivit dessa principer starkast?

Ett demokratiskt samhälle behöver värna dess inneboende olikheter. Det finns inget eftersträvansvärt i mångkulturalismens motsats – monokultur.

Jag tror inte ens att tron på demokrati och tron på monokultur går att förena, så väsensskilda är principerna.

Sverige precis som andra mer jämlika länder präglas av en tillåtande attityd gentemot olikheter. I en rättsstat i demokratisk mening är det lagstiftningen som sätter gränserna för individernas möjligheter. Därmed behöver religiösa utövningar inte begränsas så länge det inte skadar någon eller är emot grundläggande fri- och rättigheter. Och när vi litar på att detta fungerar – och justerar lagstiftningen när det behövs – är Sabunis resonemang helt befängt.

Sedan 2010 definieras Sverige som ett mångkulturellt samhälle i grundlagen. Det kan vara bra att påminna Nyamko Sabuni om att detta röstades igenom med klar majoritet. Med L som pådrivare, endast SD var emot.

Men vad är då mångkulturalism? Precis som Antirasistiska Akademin skriver är mångkulturalism inget oproblematiskt begrepp. Ofta kidnappas det just politiskt för att nedsättande prata om invandrares kulturer. Där hävdas ofta att ”det svenska samhället”, det vill säga majoritetssamhället skulle ha en enda gemensam kultur som de inflyttade ska anpassa sig till.

I stället behöver vi se mångkulturalism som en process där vårt samhälle består av otaliga, föränderliga kulturer som interagerar och lever sida vid sida.

Och detta är inget farligt. Inget hot. Detta är precis som det alltid har varit, så länge grupper av människor levat och rört på sig i vår värld. I hundratusentals år.

Att främja mångkultur är att främja demokrati. Att tro på allas lika värde och att lita till rättsstaten. Att främja mångkultur är att värna jämlikhet.

Men att säga sig vilja begrava mångkulturalism är inte bara populistiskt och dumt. Det är faktiskt helt omöjligt. För hur tänker Sabuni när hon vill begrava kulturer?

Jag vill fråga henne vilken kultur hon tycker bör vara den enda återstående i det sammelsurium av kulturer vi lever i. Och hur ska hon gå till väga när hon gör det valet?

Nej, detta är helt befängt. Det enda som ska begravas här är debatten om mångkulturalismens begravning.

Lina Stenberg, ledarkrönikör Länstidningen Östersund

Annons