Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bergner: Miun-anställda smutskastar varandra med ogrundade anklagelser om diskriminering – studenterna drabbas

Annons

Utbildningen har särskilt fokus på antirasism och antidiskriminering, men nu blir det inget intag på socionomprogrammet i Östersund. Vissa av de anställda på Avdelningen för socialt arbete (SOA) har nämligen haft fullt upp med att intrigera och slunga ogrundade anklagelser om diskriminering mot varandra. Och som följd av den infekterade arbetsmiljösituation blir studenterna lidande.

Masoud Kamali är professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet. Han blev känd för en bredare allmänhet när han arbetade som den dåvarande integrationsministern Mona Sahlins (S) särskilde utredare i diskrimineringsfrågor.

Personal på avdelningen har i en debattartikel kritiserat beslutet. "Hur kan rektor, baserat på rykten från externa aktörer fatta ett så grundlöst, förvirrat och dramatiskt beslut?", skriver de anställda. En av undertecknarna har i en intervju beskrivit konflikten som "konstruerad", medan en tidigare anställd välkomnar rektorns åtgärd och beskriver den som en upprättelse efter år av trakasserier.

Läs också: Maktkamp bakom arbetsmiljökris på socionomprogrammet

Tar man del av dokumentationen i fallet framstår det som uppenbart att problemen är verkliga och ämnesföreträdaren, den omstridde professorn och samhällsdebattören Masoud Kamali, är en av huvudpersonerna. Tillsammans med en docent har han anklagat en kvinnlig lektor för diskriminering. Hon ska även ha motarbetat avdelningens verksamhetsinriktning.

Kamali och docenten anför bland annat anfört följande: "Hon förlöjligar avdelningens profilering och Kamalis ansökan och skriver på ett kränkande sätt till hela forskarkollegiet i syfte att undergräva Kamalis position som ämnesföreträdare, professor och medarbetare. Det pågår ett tydligt diskriminerande angrepp mot oss /.../ som vi under längre tid har upplevt som mycket kränkande." De två anmälarna går så långt som att tala om rasism: "Vi kräver härmed att arbetsgivaren tar sitt ansvar för vår arbetsmiljö och stävjar rasism och diskriminering som inte bara drabbar oss utan också andra kollegor och vår gemensamma arbetsmiljö."

Det populära socionomprogrammet har varit något av ett flaggskepp för Mittuniversitetet Campus Östersund. Utbildningen har också varit viktig för den regionala kompetensförsörjningen.

Lektorn har i sin tur gjort en motanmälan, där hon anklagar Kamali för diskriminering av henne som kvinna. I motanmälan påstår hon sig även vara utsatt för trakasserier samt "illa underbyggda och oförskämda anklagelser.

Mittuniversitetets chefsjurist och universitetets lika villkorshandläggare kom dock fram till att anklagelserna om diskriminering inte kunde styrkas. "Vi anser därför att det inte finns skäl att anta att det som framkommit i detta ärende är att betrakta som diskriminering enligt bestämmelserna i diskrimineringslagen."

Masoud Kamali har tidigare även riktat liknande anklagelser mot en annan anställd, en person som har fackliga förtroendeuppdrag. Även fackrepresentanten tycks ha bidragit till konflikten, och hen svarade med ett långt inlägg som uppfattades som en anmälan om trakasserier. Även den gången visade det sig att de anställdas påståenden om trakasserier vilade på lös grund i juridiskt hänseende.

En oberoende utredning, genomförd av juristen Anders Stening, kom fram till att varken diskriminering eller kränkande särbehandling i lagens mening kunde antas ha ägt rum. "Trots en mångfald av påståenden om kränkningar av varierande allvarlighetsgrad, går det se att konflikten i huvudsak knyter an till olika syn på utbildningen och utgör en maktkamp mellan motstående intressen", konstaterade Stening.

Kamali tycks ha dragit diskriminerings-kortet för att klämma åt en kollega i en intern maktstrid, samtidigt som motparten i konflikten har svarat med liknande mynt och dessutom använt sin fackliga position för att komma åt ämnesföreträdaren. "I olika avseenden har facket mobiliserats i konflikten, och inte minst gäller det tendensen att driva vissa frågor genom att göra dem till en arbetsmiljöfråga", står det i utredningen. Kamali må ha överreagerat, men att det finns helt klart två sidor av saken. I ett pressmeddelande har Mittuniversitetet beskrivit arbetsmiljösituationen som "komplex", och det kan man lugnt säga.

Läs också: Rektor vill bryta akademisk konfliktkultur – "Jag har nog aldrig upplevt en liknande konflikt i universitetsvärlden"

Universitetsanställda, som ska utbilda studenter om bland annat diskriminering, använder alltså samma begrepp lättvindigt för att svärta ned interna kritiker. Tanken att sådana intrigmakare ska utbilda andra i konsten att jobba med människor, är direkt beklämmande. Den rådande situationen går i högsta grad ut över studenterna. Av rektorsbeslutet om stoppat intag framgår det att en förbättrad arbetsmiljö är en förutsättning för att studenter åter ska kunna antas. Vi vet alltså inte hur länge stoppet kommer att vara.

Att intaget på socionomutbildningen stryps på grund av internt tjafs, samtidigt som arbetsmarknaden skriker efter socionomer, är en stor skandal. Lös problemen och vidta de kraftåtgärder som behövs! Samhället behöver fler socionomer och färre intrigmakare som devalverar diskrimineringsbegreppet.

Mer läsning

Annons