Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länsstyrelsen planerar för elransonering vid svår kyla

Elförsörjningen är i vissa skeden så ansträngd att länsstyrelsen tittar närmare på hur man ska kunna genomföra elransonering i länet.

Närmast ska kommunerna och elnätsbolagen ta fram listor över vilka elabonnenter som ska prioriteras vid elbrist.

Samverkan ska också ske med grannlänen, eftersom ledningarna går över länsgränserna.

En statlig remissutgåva om vad som ska väljas ut finns att stötta sig mot.

– Det är frågan om att prioritera viktiga samhällsfunktioner i första hand. Kommunerna ska också ha en diskussion med nätägarna om vad som är möjligt, säger Karl-Arne Karlsson på länsstyrelsens beredskapsfunktion.

Som det ser ut nu ska länsstyrelsen fatta beslut efter de förslag som läggs fram.

– Det finns åtta nivåer på prioriteringar där akutsjukvård ligger högt men andra vårdinrättningar hamnar längre ned. Längst ned kommer bostäderna, fortsätter Karl-Arne Karlsson.

Vanliga arbetsplatser var hamnar de i prioritering?

– Någonstans i mitten eller strax därunder.

Risken för att elproduktionen inte räcker har en tydlig koppling till vintermorgnar med kraftig kyla.

– Vi har varit nära några gånger, konstaterar Karl-Arne Karlsson.

Behovet av elransonering, eller styrel som det heter, ökar vid brist på vattenkraft och några kärnkraftsreaktorer står avställda samtidigt.

Senaste exemplet på ansträngt läge för elproduktionen kom i veckan, sedan delar av landets kärnkraft stoppats samtidigt som kylan stärkte greppet.

Förutom att effektreserven har tagits i anspråk importerar Sverige nu el i ganska stor omfattning.

I planeringsförutsättningarna för styrel räknar man med upp till en veckas elransonering vid ett och samma tillfälle. Men tanken är inte att det ska pågå under dygnets alla timmar utan när förbrukningen drar iväg som mest.

– Nu ska man försöka peka ut de viktigaste verksamheterna för att säkra tillgången på el. Det kan vara frågan om livsuppehållande funktioner, blåljusmyndigheter och ledningsfunktioner, säger Karl-Arne Karlsson.

Hur går ledningarna går, och längs vilka ledningar det finns abonnenter med viktiga samhällsfunktioner, är exempel på ett par aktuella frågeställningar i det kommande arbetet.

Det kan uppstå knepiga valsituationer.

– Finns två hälsocentraler inom någorlunda avstånd så kanske den ena får el eftersom det kan finnas annat där som också är viktigt, säger Karl-Arne Karlsson.

Arbetet ska vara klart nästa år och får bärighet kommande vintrar. Försök har genomförts i några län.