Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Landstingets förlust ska vändas till vinst

Stora förändringar är att vänta inom landstinget eftersom pengarna inte räcker till.

Det är Björn Eriksson, landstingsdirektör sedan 1 oktober, som förväntas göra en turnaround, som det heter på företagsspråk. Alltså gå från en förlustverksamhet till vinst.

Han verkar minst sagt taggad inför uppgiften, även om det måste till stora förändringar.

– Förutsättningarna för att arbeta i landstinget är bra, vi har ett sjukhus, starka hälsocentraler och vi har bra personal. Det finns ett väldigt utvecklingsdriv i sjukvården, som gör att det känns bra, säger han.

För en tid sedan kom ett utspel från Göran Stiernstedt, nationell samordnare på socialdepartementet, som vill att det ska bli färre landsting. En minskning från 21 till 6 landsting är förslaget.

Det köper inte Björn Eriksson rakt av. Han vill först syna vad det skulle innebära för Jämtlands befolkning.

– Det finns säkert samordningsfördelar, men vi slår även vakt om andra saker i vårt län. Vi är ett glesbygdslän, vi har en historisk bakgrund och en socioekonomisk struktur som gör att förutsättningarna är annorlunda.

– Vi har aldrig haft någon stor industri till exempel, det finns alltså fog för att säga att vi är speciella. Det gör att det måste tas hänsyn till det om vi ska bakas ihop med andra.

Men vårdkvaliteten skiljer sig också åt, beroende på vilket landsting som ger vården?

– Vi har ett bra samarbete i Norrlandstingens regionförbund med många gemensamma frågor och där tror jag att vi kan öka samarbetet. Visst skulle vi kunna plocka bort en del saker ur vården i länet och köpa det någon annanstans men det skulle riskera att bli dyrt.

– Jämtarna ska betala så lite som möjligt för specialiserad vård. Vi jämför och väger allting och tittar på alternativ, även utanför Norrland, för att se om någon annan kan göra det billigare.

Nu planerar landstinget att plocka hem ballongvidgning av kranskärlen vid hjärtinfarkt, så kallad ballongsprängning, till Östersunds sjukhus. Det är något som höjer kvaliteten på sjukvården och kommer att rädda liv i länet varje år. Här är Jämtland sist ut av alla landsting

– Ballongvidgningen görs med fördel lokalt, det är för långt att flyga till Umeå. Det fungerar inte alltid, patienterna hamnar utanför den optimala tidsgränsen, säger Björn Eriksson vidare.

– Med ett bättre samarbete med andra, om det blir ett storlandsting i enlighet med Göran Stiernstedts förslag eller annan typ av samarbete, skulle vi kunna ta hit fler kompetenser.

Vad menar du med storlandsting?

– Jag skulle gissa att Norrland blir ett landsting om antalet ska minskas. Görs det på rätt sätt skulle det kunna vara bra, men då måste jag se till att jämtarna får ut något och inte blir utarmade. De får inte säga att de ska halvera antalet hälsocentraler, eller ta bort funktioner på sjukhuset.

Men Björn Eriksson tror att debatten är oundviklig. Ett ännu tätare samarbete med universitetssjukhus och andra regionsjukhus måste till för att få till en kompetenshöjning

Han säger även att mer vård kan komma att plockas bort för jämtarna, men vad har han i dag inte svaret på.

– Vår kostym är för stor för de pengar vi har just nu, slår han fast. Det är ett strukturellt problem att verksamheterna går back. Uppdraget som vi har, att låta verksamheterna vara så kostnadseffektiva att det till och med hämmar utvecklingen, är farligt. Då måste vi först se om det går att offra annan typ av verksamhet, för att rädda det vi kallar för kärnverksamhet.

– Jag kommer att gå till politiken med nya förslag på hur vi ska kunna rädda ekonomin och vilka verksamheter vi ska ha kvar, säger han.

Klart är att alla stenar kommer att vändas en gång till. Då handlar det om allt från folktandvård och primärvård till specialistsjukvård. Han ska alltså vända förlust till vinst, och det vanligaste sättet är konsolidering, man försöker slå ihop saker och rationalisera.

Arbetet är redan påbörjat när det gäller primärvården i Östersund där det ska bli färre hälsocentraler. Folktandvården ska kunna erbjuda tandvård på plats, men kanske inte alla dagar.

Sedan kostar service som patologi och laboratoriekostnader, vilket kanske kan göras på ett bättre sätt.

Han sneglar även på möjligheterna att slå ihop löne- och fakturahantering med andra, kanske med kommunerna när Jämtland blir region.

Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Det är här allt krut läggs just nu på landstinget. Forskning säger också att detta går att överföra till vården om det görs på rätt sätt. Men det krävs tålamod och det måste rivas en del murar.

Har landstinget det tålamodet?

– Vi är beslutna att jobba på lång sikt, tre, fem eller kanske sju år kommer det att ta innan vi kan se full effekt av lean. Det handlar om att medarbetarna börjar tro på sig själva, att de kan påverka och se vad de gör som ger mervärde till patienterna.

– Varje medarbetare har ansvar för den uppgift de har i vårdkedjan och att det ska bli så bra som möjligt. Enhetscheferna ska känna att de har makt och mandat att göra omfördelningar i budgeten om det behövs.

Landstinget arbetar också med att bli en attraktiv arbetsgivare 2017. De kortsiktiga förslagen är klara, men inte offentliga ännu. Det handlar om kompetens och att få mandat att göra saker. Framförallt ska det finnas möjlighet till en karriär, på alla nivåer. Höjer man sin kompetens bör man kunna få andra arbetsuppgifter och högre lön.

Björn Eriksson säger att det har varit mycket uppgivenhet bland personalen, den vill han bekämpa.

– Jag ska försöka få dem att förstå att det här kommer att bli något väldigt bra. Vi har påbörjat den resan.

– 2014 års största utmaning blir att byta journalsystem. Det blir som att byta golvet under pågående fotbollsmatch. Det är vårt viktigaste verktyg som vi använder hela tiden. Övergången kommer att kräva en del av medarbetarna med förberedelser och mycket jobb efteråt.

Björn Eriksson tror även på att arbeta för minskad administration för läkarna, här finns signaler om nationella grepp.

– Vår tids största utmaning, för att få bättre hälsa, ligger i organiseringen av sjukvården. Nu handlar det om att få vårdkedjorna att gå ihop. Vi har sådana komplexa problem med multisjuka äldre och stora krav på att alla invånare ska ha tillgång till högspecialiserad vård.

– För att det ska fungera, mellan så många vårdgivare och huvudmän, måste det finnas en bra organisation. Det är det som driver mig att jobba som landstingsdirektör.

Han säger att det inom samtliga politiska partier finns en stor förståelse för att göra förändringar i sjukvården.

– Lösningen för Jämtland blir att ha fokus på en duktig och kompetent primärvård och en bra specialistvård, som finns nära primärvården med goda kontakter i regionsjukvården, avslutar Björn Eriksson.