Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Lagstifta mot osund konkurrens

Bristen på ordning och reda i byggbranschen har satt konkurrensen ur spel. Konsekvenserna av svartarbete och ekonomisk brottslighet är att företagen inte konkurrerar på lika villkor och att säkerheten på byggena försämras. Byggbranschen behöver därför en skyddslagstiftning mot osund konkurrens.

Sveriges Byggindustrier och Byggnads är eniga om vilka kontrollverktyg som krävs för att göra det omöjligt för oseriösa företag att verka. Det handlar om att utveckla branschens gemensamma behörighetskort ID06 som ett skarpt verktyg för att säkra seriösa byggarbetsplatser.

För att detta system ska bli hållbart krävs lag om anmälningsplikt för utländska företag, lag om närvaroliggare på alla byggen och lag om förenklad månadsrapportering på individnivå till Skatteverket.  Kompletterat med oannonserade myndighetskontroller blir det lätt att göra rätt och dyrt att göra fel. Det ska vara svårt för oseriösa företag att verka på den svenska marknaden och oegentligheter ska inte kunna gömmas i entreprenadkedjor.

Hela byggbranschen genomgår stora förändringar som innebär både fördelar och nackdelar för de seriösa företagen och deras anställda. Det är min fasta övertygelse att vi bäst tar oss igenom denna förändring gemensamt och i största samförstånd. När vi tillsammans driver frågor i branschen blir vi starka.

Därför är det bekymmersamt att Byggnads driver frågan om huvudentreprenörsansvar som ett sätt att lösa problemen i byggbranschen. Det finns stora frågetecken kring hur förslaget är tänkt att fungera i praktiken, särskilt för mindre och nystartade företag. Förslaget från Byggnads innebär att byggföretag ska ta på sig betalningsansvar och ansvar för andra företags anställda. Det är både olagligt och olämpligt.

Få företag kommer att våga göra affärer med ett företag som man inte redan känner väl eller har insyn hos. Förutsättningarna för mindre, växande eller nystartade företag begränsas alltså markant. Det skulle skada både byggbranschen och den svenska ekonomin med möjligheten för nya jobb i Jämtlands Län. Dessutom skulle varje affärskontakt innebära en stor risk för företag och riskpremien skulle öka - vilket innebär ökade kostnader.

Byggnads vill dessutom skriva in huvudentreprenörsansvar i kollektivavtalet.  Det skulle skapa en konkurrensnackdel som direkt slår mot de mest seriösa arbetsgivarna i byggbranschen. Jag är övertygad om att regler måste omfatta alla företag som verkar i branschen. En lösning via kollektivavtal når endast de 30 000 företag som tecknat kollektivavtal eller har hängavtal. Utanför står 60 000 företag som antingen saknar anställda eller väljer att inte teckna kollektivavtal. Dessa företag kommer då att fortsätta konkurrera på andra villkor.

För mig vore det oansvarigt att införa ett oförutsägbart system med oklara spelregler.  Jag vill se stabila och rättvisa spelregler för alla Sveriges byggföretag. Så skapar vi även trygga och seriösa arbetstillfällen.

Staffan Sjömark, Chef BI Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel