Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läget i frågan om idrottsarenan i Östersund

/

Annons
Kommentar till arena-debatten den senaste tiden, samt Agne Svärds debattinlägg 081107 och 081108.
Trots att det har skrivits en hel del om planerna för en ny idrottsarena i Östersund så verkar det fortfarande finnas oklarheter bland vissa om hur långt planerna har kommit, och hur det ser ut framöver. För att klara ut alla frågetecken så tänker jag kort redogöra för läget.
Först lite historik; våren 2007 tillsatte kommunen en grupp, Anläggningsgruppen, som fick i uppdrag att tillsammans med idrottsrörelsen inventera behovet av nya anläggningar samt ta fram en prioriteringslista. Gruppen bestod av tre representanter från kommunen samt tre representanter från idrottsrörelsen. För tydlighetens skull kan nämnas att Roland Sundström aldrig var ledamot i Anläggningsgruppen, något som Agne Svärd felaktigt skriver. Jag utsågs till ordförande i gruppen.
En prioriteringslista togs fram, och var färdig våren 2008. Den pekade ut gymnastik, ishockey och basket som de idrotter som skulle prioriteras när det gäller anläggningar. Den samlade idrottsrörelsen var enig i det.
I september 2008 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 100 miljoner kronor i investeringsbudget 2010 för en ny idrottsarena.
Efter fullmäktigebeslutet har projektdirektiv jobbats fram, och beslutades så sent som förra veckan i Kultur- och fritidsnämnden. Direktiven ska även upp för beslut i kommunstyrelsen. Organisationen för arenabygget består av en politisk ledningsgrupp och en projektgrupp med tjänstemän. En särskild projektledare ska tillsättas för att leda arbetet. Projektledaren skall även knyta till sig representanter från berörda idrotter.
Tidsplanen för projektgruppen är att man i april 2009 ska kunna presentera konkreta planer för en ny idrottsarena.
Övriga frågor som rör kommunen och idrotten har ett eget organ, Samverkansråd idrott. Där finns fyra representanter från kommunen och fyra från idrotten. Där behandlas förutom arenafrågan; samverkan skola-idrott, drogförebyggande arbete inom idrotten, normer för hyror och bidrag etc.
Den 24 november på kvällen, Samverkansråd idrott sitt Idrottsforum på Folkets hus, där vi bland annat kommer att informera om arbetet med arenan. Vi kommer också att diskutera andra viktiga frågor som rör samverkan mellan kommunen och idrotten.
Karin Thomasson
ordförande Kultur o fritidsnämnden, Ösd
J Tidsplanen för projektgruppen är att man i april 2009 ska kunna presentera konkreta planer för en ny idrottsarena.
Karin Thomasson
Foto: Henrik Flygare
Annons