Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem var han?

Annons

Vem var egentligen William Shakespeare? Har William Shakespeare över huvud taget existerat? Om inte, vem eller vilka är då författare till de verk som tillskrivits honom?

Varje år publiceras runt om i världen omkring 4 000 nya arbeten om William Shakespeare. Åtskilliga av dem ifrågasätter äktheten i Shakespeares biografi och verksförteckning. Samma frågor ställs år efter år och svaren är och förblir rena gissningar.

Shakespeareforskningen i världen är omfattande och pågår med oförminskad intensitet. Men varje Shake- spearebiografi som utgivits sägs bestå av fem procent fakta och 95 procent rena gissningar. Efter 400 år av hängivet sökande har forskarna bara hittat ett hundratal dokument som kan knytas till personen William Shakespeare och hans familj.

Den person som i litteraturhistorien går under namnet William Shakespeare har lämnat efter sig en textmassa på drygt en miljon ord, men bara 14 av dem kan med säkerhet hänföras till personen ifråga. Två ord i testamentet, de övriga i en sex gånger upprepad namnteckning, som inte ens stämmer överens med den stavning vi förknippar med namnet. Skulle litteraturhistoriens störste författare verkligen ha stavat sitt namn Willm Shaksp? Eller är namnteckningen rent av förfalskad?

Vem William Shakespeare var vet vi alltså ganska lite om, konstaterar Bill Bryson i en nyutgiven bok med titeln ”På spaning efter William Shakespeare” (Forum). Han påstås i alla fall ha levt mellan åren 1564 och 1616. Fram till 1670 hade det varit möjligt att dokumentera hans liv om någon hade kommit på idén att intervjua barn och barnbarn. Men det var det ingen som gjorde och där dog släkten ut.

Det var också ytterst nära, att Shakespeares pjäser hade gått förlorade om inte hans nära vänner och kolleger John Heminges och Henry Condell lyckats med bedriften att sju år efter Shakespeares död ge ut hans samlade verk i folioformat.

Många forskare har ifrågasatt ett en yngling med Shake-speares enkla bakgrund och erfarenheter begränsade till teaterns värld skulle ha varit så lärd som hans verk ger en antydan om. Hur skulle han kunnat ha så detaljerade kunskaper om juridik, medicin, statskonst, hovliv, militära frågor, om antiken och främmande länder, undrar man.

I mer än 5 000 böcker har teorin framförts att Shakespeares skådespel skrivits av någon eller några andra.  Francis Bacon och Christopher Marlowe är bara ett par av de namn som lanserats som tänkbara författare. Skulle alltså skådespelaren Shakespeare bara ha lånat ut sitt namn till någon författare med större begåvning och bildning som inte ville skylta med sitt eget i den lågt ansedda teaterns värld?

William Shakespeare har med åren blivit något av en akademisk besatthet, en fixering för forskarna, konstaterar Bill Bryson. Han menar, att den trycksvärta som slösats på alla forskarrapporter om Shakespeare är rent löjeväckande.

Här är ändå något som forskarna med säkerhet har kunnat belägga:

De verk som tillskrivs William Shakespeare innehåller 138 198 kommatecken, 26 794 kolon och 15 785 frågetecken. Personer i hans pjäser talar 2 259 gånger om kärlek, 183 gånger om hat. Kraftorden damned och bloody används 105 respektive 226 gånger.

Det vill jag kalla en resultatinriktad litteraturforskning! Men intressantare är förstås uppgiften, att Shakespeare i sina verk skulle ha myntat 2.035 nya ord, som publiken dittills aldrig hade hört. Enbart Hamlet rymde för sin tid 600 nya engelska ord.

Men som någon hävdat: Shakespeares genialitet bestäms inte av hur många ord han använde, utan vad han åstadkom med dem – och ingen har åstadkommit mer med ord än han!

Mer läsning

Annons