Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kultur viktigt även för äldre

Sverige är, enligt en färsk internationell undersökning, världens bästa land att åldras i. Men mer kan göras för att skapa en innehållsrik och meningsfull vardag. Det kan till exempel handla om att förbättra äldre personers möjligheter att delta i kultur- och samhällslivet oavsett ålder. Därför beslutar regeringen att satsa 30 miljoner kronor på verksamheter som främjar äldre människors tillgång till kultur. Vår vision är att man ska få fortsätta vara den man är, bibehålla och utveckla intressen också när man blir äldre.

Det är tredje året i rad som regeringen satsar på mer kultur för Sveriges äldre. Redan 2011 gjordes den första satsningen som då uppgick till 30 miljoner kronor, året därefter förstärktes insatserna med ytterligare 10 miljoner kronor. I och med det nya regeringsbeslutet kommer sammanlagt 70 miljoner att ha avsatts sedan 2011 för att stärka äldres tillgång till kultur.

Av de nationella kulturpolitiska målen som antogs 2009 och som gäller i hela landet framgår att kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Såväl tillgång till kultur som möjlighet till eget skapande påverkar hur vi som människor upplever och förstår både vår omvärld och oss själva. Det är ett djupt mänskligt behov som måste tillgodoses, utvecklas och stimuleras från tidig ålder och genom hela livet.

Som en naturlig följd av detta minskar inte vår lust till upplevelser, bildning och konst bara för att vi blir äldre. Genom mer kultur till äldre vill vi därför stödja och uppmuntra samverkan mellan kulturområdet och äldreomsorgen. Konkret handlar det om att i den dagliga verksamheten erbjuda både kulturella upplevelser och möjligheter att uttrycka sig själv genom konst och kultur. Aktiviteterna kan handla om allt från allsång och teater till olika former av eget skapande.

Stödet till kultur för äldre kan sökas genom Statens kulturråd av landsting, regioner och kommuner som är ansvariga för äldreomsorg. De som hittills tagit del av projekten kan vittna om att kultur för äldre bidrar till att bryta isolering, öka känslan av delaktighet och skapa nya sociala sammanhang. Det kan också stärka relationen mellan boende och personal i äldreomsorgen genom att omsorgspersonalen kan erbjuda mer kulturellt innehåll i sina verksamheter. För många kulturskapare erbjuder satsningen dessutom nya arbetsfält och nya arbetsmetoder.

I november kommer en nordisk konferens att hållas i Stockholm om kulturens betydelse för vård och omsorg. Då kommer också en utvärdering av regeringens tidigare satsningar på kultur för äldre att presenteras. Vi ser fram emot resultatet och det fortsatta samtalet om hur vi kan stärka kvaliteten och öka samarbetet för mer kultur till Sveriges äldre.

Lena Adelsohn Liljeroth (M) Kulturminister

Maria Larsson (KD) Äldreminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel