Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialtjänsten hinner inte med att hjälpa alla barn

Arbetsbelastningen på individ- och familjeomsorgen i Krokom har under hösten varit så hög att de inte hunnit hjälpa utsatta barn i tid. Och personalen har näst intill gått på knäna. Situationen blev så allvarlig att länsstyrelsen startade en utredning.

Annons

Individ- och familjeomsorgen är till för att hjälpa kommunmedborgare som lever i en utsatt situation. Det kan handla om hjälp med försörjningsstöd, familjerättsliga frågor, eller att hjälpa barn och ungdomar som far illa på ett eller annat sätt.

Redan för ett år sedan kritiserade Länsstyrelsen socialförvaltningen i Krokom hårt för hanteringen av ärenden med barn. Det var i en utredning som regeringen beställt över samtliga landets socialförvaltningar.

Förvaltningen fick då allvarlig kritik för:

Bristande kvalitet i barnavårdsutredningarna

bristande dokumentation i uppföljningen av familjehemsvården

Dessa problem innebar att socialnämnden behövde se till att situationen förbättrades.

Men under året har problemen fortsatt. Under denna höst vittnar personalen om en arbetsbörda som gör att de inte hinner med – och ärenden tar därför för lång tid att handlägga.

Personalen har upplevt situationen som extra tung, just eftersom de ska lösa svåra fall där barn far riktigt illa.

För att få fokus på den ohållbara situationen skrev personalen därför tillslut ett brev till socialnämnden.

”Rättsäkert är inte ett ord som upplevs vara synonymt med den verksamhet som bedrivs i dagsläget.”, skriver de och syftar på att ärenden inte hunnit lösas inom den lagstadgade tiden på fyra månader.

Men då drog även länsstyrelsen öronen åt sig.

– Vi fick en del anonyma telefonsamtal samt en anonym skrivelse. Det handlade bland annat om att man inte fullföljt barnavårdsärenden inom rimlig tid, säger Kjell Brickman, chef för social tillsyn på länsstyrelsen.

– Eftersom det var såpass omfattande kritik startade vi utifrån det en tillsynsutredning.

Utredning pågår just nu och innebär att länsstyrelsen granskar ärenden och handlingar, intervjuar chefer och handläggare på enheten, men även socialnämndens ordförande.

– I ett första steg kommer vi sedan att ta in nämndens yttrande vad bristerna beror på, och därefter kommer vi fatta ett beslut, säger Kjell Brickman.

– I detta fall kommer vi säkerligen kräva att vissa åtgärder vidtas.

Och efter det att en åtgärdsplan är framtagen på socialkontoret kommer länsstyrelsen sedan att följa upp enheten.

Annons