Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SCA granskade hyggena: Vi har inte gjort något fel

/
  • Naturskyddsföreningen har dokumenterat avverkningen som man menar har lett till att skog av värdefull nyckelbiotopklass har avverkats.

Skogsbolaget SCA avverkade, enligt Naturskyddsföreningen, på två skyddsvärda områden i länet i sommar och har anmälts för över 200 brott mot miljöhänsynen. Nu avvisar SCA kritiken efter en egen inventering.

Annons

Naturskyddsföreningen har anmält tre avverkningar på SCA:s mark för avvikelser från den så kallade FSC-standarden för skogsbruk. De tre trakterna är Blåbergstjärn i Krokoms kommun, Lillklumpvattnet i Strömsunds kommun och Vattensjöberget i Ånge kommun.

Som LT berättade förra veckan hävdar Naturskyddsföreningen att man hittat ett hygge med fler än 200 brott mot miljöhänsynen. Överträdelsen handlar bland annat om kapade naturvärdesträd, sönderkörd död ved och bristande hänsyn till arter som är hotade. Vid Lillklumpvattnet ska SCA ha avverkat skog av nyckelbiotopsklass.

– Det är mycket anmärkningsvärt att SCA:s rutiner fortfarande inte fungerar vid planeringen av avverkningar. Bolaget fortsätter att hugga naturskogar med mycket höga naturvärden på egen mark i strid mot deras FSC-certifiering, säger Malin Sahlin som är skogshandläggare på Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

SCA gjorde direkt efter kritiken och anmälningarna en egen utredning om vad som hade hänt på de tre områdena. I fredags var inventeringen klar.

– Vår egen uppföljning visar att det finns betydande arealer sparade i anslutning till de här avverkningarna.

– Områden med höga naturvärden har upptäckts vid planeringen och har också sparats, säger Sven Lindroth, skogsförvaltare på SCA.

Men 200 brott mot miljöhänsynen, det är allvarlig kritik.

– Ja, deras bild är den, men det är inte alls vår bild. Miljövårdsträd har avverkats, men vi har också sparat värdefulla träd i området som väl kompenserar de avverkade träden.

Länsstyrelsen gjorde, innan avverkningarna i somras, bland annat en syn av avverkningsområdet i Lillklumpvattnet.

Sven Lindroth säger att SCA har följt länsstyrelsens rekommendationer på hur området ska och får avverkas.

Ur SCA:s inventeringsrapport av Sven Lindroth:

”Lillklumpvattnet har inventerats av Länsstyrelsen, som inte funnit att området hade så höga naturvärden att ett naturreservat var motiverat. Den värdekärna som länsstyrelsen identifierade, har i planeringen av området också sparats”.

Och rapporten avvisar kritiken om att naturhänsynen har frångåtts:

”Vid vår egen inventering av de anmälda områdena är vår slutsats att naturhänsynen i ett landskapsperspektiv hanterats på ett riktigt sätt, även om det alltid går att diskutera gränsdragningar. Det går också att diskutera vilka träd med naturvärden som skall sparas på det avverkade området. Vår egen uppföljning visar att naturvärdesträd har avverkats och i några fall har liggande döda träd körts sönder. De naturvärden de representerar är dock väl tillgodosedd i de sparade områdena runt de avverkade trakterna”.

Annons