Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Optimistisk budget klubbad i Krokom

Trots rådande ekonomiska kris och konjunkturavmattning var det ett optimistiskt kommunalråd, Maria Söderberg, som kommen-terade Krokoms nya budget för 2009 som klubbades vid kommunfullmäktiges sammanträde i Trångsviken i onsdags.

Annons
- Det är en budget som visar på tillväxt och framtidstro. Vi tror på en ökad befolkning i kommunen de närmaste åren, inte minst genom fortsatt inflyttning i Ås och Dvärsätt, menade Maria Söderberg.
I 2009 års budget har också några budgetförstärkningar tillkommit, bland annat sänkning av arbetsgivaravgifter och mindre kommunal fastighetsavgift. Budgetresultatet för 2009 beräknas till plus 14,8 miljoner.
- Därför behöver vi inte göra någon förändring i ramarna för våra kommunala nämnder i 2009 års budget jämfört med vårbudgeten, sa Maria Söderberg.
Däremot visar prognoser för åren 2010 och 2011 på mindre skatteintäkter med cirka 10-15 miljoner. I budgetplanen för dessa år, som också klubbades vid sammanträdet, beslutades det om en sänkt budgetram med cirka 12 miljoner.
Kommunens socialnämnd får en budgetram på 222 miljoner för år 2009. Barn- och utbildningsnämnden får 198 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden 113 miljoner. Investeringsbudgeten får ett tillskott på ytterligare 7,5 miljoner de kommande åren för att i första hand klara finansieringen av skolan i Ås.
Oppositionsrådet Rolf Lilja hade en helt motsatt mening om den ekonomiska situation som Krokoms kommun befinner sig i just nu.
- Verkligheten är inte alls som Maria Söderberg beskriver. Den optimistiska befolkningstillväxten man räknade med i våras har helt kommit på skam. Verkligheten har kommit i kapp regeringspartierna i kommunen, menade Rolf Lilja.
Oppositionen ville i stället föreslå en budgetförstärkning med 18 miljoner. Det skulle ske genom bland annat införande av omedelbart inköpstopp, se över vakanser och tjänstetillsättningar, slopandet av ett kommunalråd, genomgripande översyn av nämndorganisationen samt slopa förslaget om vårdnadsbidrag.
- Genom ett budgettillskottet med 18 miljoner skulle kommunen dessutom kunna förstärka socialnämndens budget avseende försörjningsstödet. Vi skulle också kunna satsa på uppsökande verksamhet bland ungdomar för att motverka droganvändning. Vi skulle också kunna garantera alla ungdomar feriearbete, förklarade Rolf Lilja.
Oppositionen fick dock inget gehör för sitt förslag. Majoritetens budgetförslag klubbades.
Annons