Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Lägg ner skolorna i Västbygden och Ytterån”

På tisdag sammanträder barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Krokoms kommun.

Annons

Då kommer förslag om att lägga ned skolorna i Västbygden och Ytterån.
I höstas och under våren har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en lokal- och verksamhetsöversyn i Offerdalsbydgen och Nälden/Alsenbygden. 13 oktober ska nämnden fattas beslut om skolornas vara eller icke vara. Nu på tisdag håller nämndens arbetsutskott sammanträde och ska bereda ärendet om skolorna.
– Förmodligen blir det förslag om nedläggningar. Och då kommer jag att föreslå att skolorna i Västbygden och Ytterån läggs ned, säger nämndens ordförande Tomas Lönneborg, (Mp).
Det innebär att Västbygdens elever får flytta till skolan i Alsen och att Ytteråbarnen får flytta till Näldens skola.
Men det finns ett ljus i konjunkturmörket  med besparingar. Det står nämligen samtidigt klart att barn- och ungdomsförvaltningen får 10, 8 miljoner kronor av de statliga medel som satsas för att stärka kommunernas ekonomi runt om i landet.
– Men vad pengarna ska användas till är inte klart ännu. Det förs diskussioner om det, säger Tomoas Lönneborg.
Så snart det började pratas om att Krokom var tvungen att spara pengar blev det tal om skolnedläggningar. Sedan dess har det höjts många kritiska röster runt om i bygden, för och emot olika förslag och lösningar.
Lokal- och verksamhetsutredningarna har legat ute på kommunens hemsida för remiss under en tid. Här är några exempel ur de remissvar och yttranden som lämnats in om utredningarna:

Anser att översynen fokuserar för ensidigt på ekonomi och helt förbigår andra aspekter som möjligheter till en ändamålsenlig verksamhet och miljö. Byalaget vill också veta mer på fler punkter vad gäller de ekonomiska beräkningarna bland annat vilka kostnader det finns för Väsbygdens behov av underhåll då det i underlaget benämns vara stort. De anser att kostnadsberäkningarna på en ombyggnad av Syttpigan och tillbyggnad av mottagningskök i Västbygden inte är realistiska och vill se underlaget.

Har vi skolan för våra barn eller... för att tillfredställa vuxnas behov.

”Angående översynen så var det en intressant men intetsägande läsning”, står det i idrottsföreningens remissvar. De har också spaltat upp en rad felaktigheter i kommunens dokument. Bland annat att elevantalet är fel, i beräkningarna som rör Västbygden och Hov. Föreningen anser också att kommunen har fel i de ekonomiska tabellerna som handlar om vad de kan tjäna på vid en flytt av Västbygden till Hov.

Föreningen trycker på att det på mindre skolor finns ett starkt intresse från föräldrahåll att engagera sig. Det tror de inte att det går att bibehålla det om skolorna blir mycket större. Föreningen själv kan dra nytta av föräldrarnas engagemang då de har lätt att engagera folk till sina aktiviteter, enligt remissvaret.

Vill helst se att både Hovs skola och Väsbygden blir kvar. Men föreningen tror att Väsbygden har ett stabilare elevunderlag än Hov. Även föräldraföreningen ställer sig frågande till siffrorna vad gäller elevunderlaget. De anser också att kommunen glömt bort en av de mest viktiga frågorna, kvaliteten på undervisningen.

Gruppen anser att utredningen har många slarvfel i faktaredovisningen och innehåller elevprognoser som starkt kan ifrågasättas. Gruppen har formulerat ett eget förslag om samarbete mellan byskolorna i Ytterån och Trångsviken för kostnadseffektivisering. Bland annat handlar det om samarbete i arbetsplanering för personal samt samordning av resor för bad-, sport-, och kulturella inslag. De föreslår också att överlåtelse av drift och underhåll till lokal entreprenad i de båda skolorna ska utredas.

Mer läsning

Annons