Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klartecken för nytt kraftverk i Hissmofors

Jämtkraft får tillstånd att bygga och driva en ny kraftstation i Hissmofors som ska ersätta den som finns i dag.

Annons

Hissmofors är länets tredje största kraftstation. Nybygget handlar om att behålla kapaciteten och öka effekten som produceras vid kraftverket.

Miljödomstolen gav i dag Jämtkraft tillstånd att riva ut delar av den befintliga kraftstationen samt bygga och driva en ny.

Tillståndet innebär också att den befintliga dammen får anpassas till nya förutsättningar. Vidare ska intagsluckor för den nya kraftstationen anläggas och en ny utloppskanal byggas.

Bergschaktning tillåts på en sträcka av cirka 80 meter nedströms för anläggande av ny utloppskanal. Det blir också tillåtet att utföra muddring av sedimentmassor uppströms den nya kraftstationen och nedströms utloppskanalen.

Den miljökonsekvensbeskrivning som domstolen synat får godkänt. Men miljödomstolens tillstånd är förknippat med flera villkor.

• Jämtkraft ska finansiera utredning och fiskevårdande åtgärder med 3 miljoner kronor. Det handlar om åtgärder som länsstyrelsen, Fiskeriverket och Hissmofors fiskevårdsområdesförening bedömer som nödvändiga på älvsträckan uppströms och nedströms Hissmofors regleringsdamm.

• Under arbetstiden ska Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller tillämpas.

• All sprängning ska föregås av riskanalys och de ska ske med största försiktighet.

• Deponi av material får inte placeras närmare än 100 meter från Indalsälvens strandlinje.

Jämtkraft kommer att driva den nya kraftstationen med två kraftfulla turbiner. Innan det är klart river man en befintlig kraftstation, river ur två aggregat i en annan del, där resterande två aggregat ska plomberas.

Sedan tidigare är det klart att Sweco projekterar den nya kraftstationen. Byggarbetet beräknas ta tre år.

Det mest akuta med nuvarande konstruktion är allvarlig sprickbildning i en del som hör till kraftverket. Det har blivit stora sprickor i betongen på grund av att berggrunden sväller i kontakt med syre.

Samma problem finns också på delar av grunden som Östersunds sjukhus är byggt på.

Annons