Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beslutet att stänga blev felaktigt nu ser kommunen över rutinerna

I mitten av september bestämde barn- och utbildningsnämnden att biblioteket i Kluk ska stängas. För en tid sedan kom beskedet att bokutlåningen skulle upphöra 27 oktober. Men strax efteråt togs det tillbaka. Krokoms kommun ska nu se över budgetarbetet så att det blir tydligare.

Annons

Bibliotekarien, låntagarna och Kluksborna fick veta att 27 oktober var sista dagen som böcker skulle lånas ut. Men det beskedet har alltså tagits tillbaka.

Ärendet om Kluks bibliotek ska tas upp i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige först. I och med det är alltså inte sista ordet sagt.

Biblioteksärendet ligger inom barn- och utbildningsnämndens detaljbudget. Kommunfullmäktige antog i juni rambudgeten för 2010 och då gavs ett direktiv till nämnden att göra en översyn av biblioteken.

Nämnden fattade beslutet om en stängning i Kluk och enligt nämnordförande Tomas Lönneborg (Mp) var det det enda beslut som krävdes för en stängning.

Men Sveriges regering bestämde sig för att ge kommuner och landsting extra pengar på grund av konjunkturläget. Krokoms kommun fick 10,8 miljoner kronor. Det positiva beskedet krånglade dock till det för kommunen som fick göra en ny rambudget till vård, omsorg och skola och särskild pensionsavsättning, som de extra pengarna föreslås gå till, berättar Elisabeth Sjöström.

Barn- och utbildningsnämndens beslut om detaljbudget, där biblioteksfrågan ingår, återremitterades och ska tas upp på ett extrainsatt nämndmöte i morgon.

– Sedan ska alla nämnders detaljbudgetar vidare till kommunstyrelsen den 10 november och till kommunfullmäktige 8 december, säger kommunchef Elisabeth Sjöström.

Det innebär alltså att beslutet om Kluks bibliotek kan ändras, sista ordet är inte sagt förrän det tagits upp i kommunfullmäktige.

– Ja, så är det, säger Elisabet Sjöström.

Även om det nu är klarlagt att barn- och utbildningsnämndes tidigare beslut inte gäller så är inte ärendet felhanterat.

Beslutsgången när en nämnd får ett direktiv från fullmäktige att göra en översyn, på det sätt som barn- och utbildning fick vad gäller biblioteken, är det vanligtvis så att det bara krävs ett nämndbeslut.

– Men budgetarbetet har under hösten blivit förryckt på grund av de nya besluten om ram- och detaljbudget. Och tidsplaner måste förändras genom de positiva besked vi trots allt fått om tillskott i kommuns budget, säger Elisabet Sjöström.

Hon medger att Krokoms kommun varit otydliga i ärendet om biblioteket, både intern och externt.

– Vi kommer fortsättningsvis att se över vårt budgetarbete med ram- och detaljbudget så att tydlighet ska råda både för oss internt men även förståelsegraden utåt för våra kommunmedborgare och media, säger Elisabet Sjöström.

Annons