Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Krokom förlorade strid om att överklaga uranborrningar

Krokoms kommun har inte rätt att klaga på undersökningstillstånd om uran som Bergsstaten har fattat beslut om.

Det säger kammarrätten i en dom. Därmed upphävs länsrättens dom om att företagen som fått tillstånden måste ha samråd med kommunen.

I flera överklaganden som berör provborrningar efter uran i Krokom har kommunen hävdat att uranletning har stor påverkan på den lokala miljön och att kommunen därför borde ha rätt att klaga på eventuella beslut.

Inför avgörandet i kammarrätten har tre mineralföretag, förutom Bergsstaten, framfört att Krokoms kommun saknar klagorätt. Det är Continental Precios Minerals Inc, Mawson Energi AB och Aura Energy Ltd.

Kommunen har å andra sidan lyft fram befolkningens oro för miljön och livsbetingelserna, samt möjligheterna att utveckla näringslivet med bl.a. småskalig turism. Det framhålls också att vissa av undersökningsområdena finns inom eller i närheten av riksintressanta områden för rennäring och friluftsliv.

Kammarrätten konstaterar att Krokoms kommun varken äger mark eller är sakägare på annat sätt inom de aktuella undersökningsområdena.

Av minerallagen framgår vidare att ingen egentlig prövning i förhållande till motstående intressen ska göras vid meddelande av undersökningstillstånd.

Visserligen har en kommun i praxis i vissa fall tillerkänts klagorätt som företrädare för allmänna intressen. Men det förutsätter att kommunen har ett i rättsordningen så kallat erkänt intresse.

Det handlar i så fall om att erkännandet kan ha skett genom föreskrifter eller uttalanden om att vissa intressenter skall höras, eller vissa intressen beaktas, innan beslut fattas

Men någon rätt att överklaga på den grunden finns inte i det här fallet, enligt kammarrätten.

Underinstansen länsrätten kom däremot fram till att Krokoms kommun får anses ha ett av rättsordningen erkänt intresse i frågor som rör den lokala miljön och näringslivet samt den långsiktiga samhällsplaneringen så att kommunen har rätt att överklaga beslut om undersökningstillstånd.