Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Krav på buffertzon när vargar från öst släpps ut

Förslagen om att placera in valpar eller vilda vargar från östländer har varit ute på remissrunda i länet. Länsstyrelsen framhåller behovet av en tydlig buffertzon för invandrade vargar mot renskötselområdet.

Högst 20 vargar med östligt ursprung ska tillföras den skandinaviska populationen inom fem år. Det behövs för att undvika fortsatt extremt hög inavel, enligt forskarna.
Jämtland tillhör inte de län som bör få uppdrag att ta fram förslag på lämpliga utsättningsområden.
Länsstyrelsen framhåller att vargstammens utbredning även i fortsättningen bör begränsas till områden utanför renskötselns åretruntmarker, i enlighet med den nya rovdjursförvaltningen.
Förslaget om en buffertzon får starkt stöd från länet. Den ska minska risken för att en flyttat varg hamnar direkt i renskötselområdet och ger tid för upptäckt om den är på väg dit. Länsstyrelsen anser att det krävs ett förtydligande över var gränsen går för renskötselområdet, med tanke på att buffertzonen ska vara minst 10 mil.
Synpunkterna på remissen slutredovisas till regeringen inom två veckor.
För att klara av genetisk förstärkning av den svenska vargstammen måste flera alternativ genomföras parallellt, enligt Naturvårdsverket.

I ett inledande skede är ett alternativ att ta valpar från nordiska djurparker för att snabbt börja minska inavelsgraden.

Möjliga alternativ är också att hämta vargar från Norge och Finland.

En mer långsiktig lösning är att ta in vilda östliga valpar i hägn, låta dem föröka sig och sedan sätta ut deras valpar i Sverige.

– Att sätta ut valpar i befintliga lyor för att förstärka en vargstam har gjorts i USA med goda resultat. Om valpen är 1-3 veckor gammal så tas den väl om hand av de övriga vargarna i flocken, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
När det gäller införsel av vuxen vild varg som invandrat österifrån, och vistats minst sex månader i Norge före utsättning, så anser länsstyrelsen att de inte ska flyttas eller räknas ihop med de vargar som sätts ut här.
– Dessa vargar ska ges en möjlighet att vandra in till Skandinaviska vargstammen för att utgöra en del av den naturliga invandringen som krävs för att sänka inavelsgraden långsiktigt, enligt Maano Aunapuu som deltagit i remissförfarandet på länsstyrelsen.
Han påpekar också att det av remissen inte framgår hur man kommer att kunna mäta om en vargflytt leder till skadat förtroende för myndigheterna eller rovdjursförvaltningen.