Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Krav från landstingets revisorer: ”Utöka schemaläggningen av läkarnas arbetstider”

I dag ligger läkarnas övertid på drygt 66 700 timmar. Det handlar med andra ord många miljoner.

Nu slår revisorerna larm - läkarresurserna bör anpassas.

Landstingsrevisorerna har granskat styrningen av läkarnas arbetstid och kompetens inom verksamhetsområdena ortopedi, kirurgi och medicin under 2009 på Östersunds sjukhus.

Huvudsyftet är att undersöka hur läkararbetstiden planeras för att tillgodose verksamhetens behov, hur avtalsenlig möjlighet till schemaläggning tas tillvara samt hur läkarnas erfarenheter och kunskaper används i landstingets utvecklingsarbete.

De konstaterar att det skett en del förbättringar sedan förra granskningen men det finns fortfarande en obalans mellan verksamheternas behov av läkarinsatser och planeringen av arbetstiden.

”De möjligheter till en schemaläggning klockan 07-21 samt även kvällar och nätter som ges i läkaravtalet bör nyttjas i högre grad än vad som nu görs för att anpassa läkarresursen efter verksamhetens behov och för att därmed minska den dyra jourverksamheten”, skriver revisorerna.

Det handlar mycket om att jourverksamhet och arbetstid under jouren huvudsakligen utförs under den tid på dygnet och helger när ersättningen är som högst. Under 2009 betalades hälften av arbetade timmar i jourverksamheten med dubbel timersättning.

Samtidigt måste jourkompensationen läggas ut så att arbetstidslagens bestämmelser klaras, därmed minskar utrymmet för den planerade läkarverksamheten i motsvarande grad liksom tillgängligheten för patienten.

Revisorerna gillar inte att operationssalarna står oanvändbara under eftermiddagarna på fredagarna. Tiden skulle kunna användas bättre till exempelvis polikliniska operationer.

De rekommenderas landstinget att genomföra en kostnads– och nyttoanalys av en utökad arbetstid på fredagar för att kunna använda operationssalarna bättre.

I den kalkylen ska det tas med att det inte bara handlar om kostnader.

”Ett ökat utnyttjande av egna operationssalsresurser skulle kunna bidra till att minska landstingets kostnader för vård utanför länet”.

Sedan länge förs en diskussion i hela landet om att hårdare schemalägga läkarnas arbetstider och det görs även i den här rapporten.

Revisorerna menar att det är fullt möjligt, enligt läkaravtalet. Det skulle medföra ett minskat behov av jourverksamhet och den jourkompensation som med nuvarande organisation tar av utrymmet från den ordinarie verksamheten.

Med andra ord det frigörs mer läkartid och därmed går det att planera bättre.

”Mot bakgrund av den mottagningsverksamhet som bedrivits inom de tre granskade verksamhetsområdena under år 2009 med hög andel akuta besök och rådande kösituation förefaller det som om den planerade mottagningsverksamheten är underdimensionerad”.

Revisorerna tycker även att det är slöseri med resurserna då läkare använder sin tid till schemaläggning. Dessa arbetsuppgifter kan i stället läggas på administrativt utbildad personal.