Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kräv att politikerna agerar mot fallolyckor

År 2012 dog 43 jämtar i en olycka. Totalt sker ungefär 3 000 dödsolyckor per år i Sverige. 55 procent av alla dödsolyckor orsakas av fall. Övriga dödsolyckor orsakas av förgiftning (14 procent, vägtrafik (10 procent), drunkning (tre procent), kvävning (tre procent) samt bränder (två procent).

Det är alltså fem gånger fler som dör i fallolyckor än i vägtrafiken. Det är sju gånger fler som behöver sjukhusvård efter fallolyckor än efter vägtrafikolyckor. De som drabbas allra hårdast är de äldre.

En ny undersökning från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) visar dock att endast 36 procent av beslutsfattare i riksdag, kommuner och landsting vet att fall orsakar fler dödsfall än såväl ovan nämnda olyckstyper som andra skadehändelser. Undersökningen finns att ta del av i MSB:s nya rapport ”Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014”.

I samma rapport presenteras också en ny Sifo-undersökning som visar att kunskapen om olycksrisker är ännu sämre bland allmänheten än bland politiker. Endast 14 procent av allmänheten tror att den vanligaste dödolyckan orsakas av fall, medan 65 procent tror att dödsolyckor är vanligast i trafiken.

Beslutfattarnas och allmänhetens felaktiga föreställningar har stor påverkan på samhällets prioriteringar inom det olyckförebyggande området. Medan samhället satsar cirka 44 miljarder kronor om året på att förebygga olyckor inom vägtrafiken, satsas bara 3,4 miljarder på att förebygga fallolyckor.

De omfattande satsningarna på att minska olyckorna inom vägtrafiken har haft effekt – antalet omkomna i vägtrafikolyckor har minskat från 1 200–1 300 i slutet av 1960-talet till färre än 300 i dag, detta trots att antalet bilar på våra vägar fördubblats. Den viktigaste lärdomen av detta är att olyckor går att förebygga, bara viljan finns.

Nu krävs en politisk vilja att också satsa på att förebygga fallolyckor. Om vi inte satsar nu kommer antalet äldre, 80+, som dör i fallolyckor om 20 år ha tredubblas jämfört med i dag.

Det som krävs är att det olycks- och skadeförebyggande arbetet, inklusive forskningen, styrs mot nya områden utifrån en faktabaserad problembild. En sådan inriktning skulle betyda mycket kraftiga besparingar för såväl staten, landstingen, kommunerna som näringslivet. Framför allt skulle det dock reducera enormt mycket lidande bland såväl drabbade som anhöriga.

Jämtar – kräv av era politiker att ni inte ska behöva dö av att ni ramlar!

Inger Mörk och Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel