Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Krafttag mot brottslighet

En politik för ett tryggt och säkert Sverige måste ta utgångspunkt i de problem som människor upplever i sin vardag. De senaste årens stora satsningar på rättsväsendet – med bland annat över 11 miljarder kronor i ökade resurser och fler poliser – har gett goda resultat. Den nationella trygghetsundersökningen visar att människor upplever ökande trygghet, större förtroende för rättsväsendets aktörer och att andelen människor som uppger att de utsatts för brott har minskat. Trots detta kvarstår stora utmaningar. Allt för många känner sig fortfarande otrygga i sina egna hemkvarter och allt för ofta rubbas människors tillvaro av stölder, kränkningar och våld.

Nya Moderaterna antog i höstas ett omfattande program för den moderata rättspolitiken. Detta var resultatet av en lång tids utvecklingsarbete där vi sökt identifiera de kommande årens utmaningar. Bildandet av en nationell polismyndighet nästa år kommer att innebära bättre möjligheter att leda och fördela resurser inom polisen. Vi vill se en mer effektiv polis som utreder fler brott. För att förstärka polisens utredningsresurser och frigöra fler poliser för den utryckande verksamheten vill vi se fler typer av civila utredare inom polisen. Det kan handla om IT-forensiker, ekonomer och jurister som med sina respektive kompetenser förstärker utredningsarbetet. Redan i dag finns civilanställda inom polisen men de saknar nödvändiga befogenheter.

Vi ser att de internetrelaterade brotten ökar. Svensk polis ska vara i framkant när det gäller IT-brottslighet. Polisen måste ha resurser och kunskap för att bemöta utvecklingen. Vi vill inrätta ett nationellt IT-brottscenter inom Polisen som på egen hand kan utreda den mest avancerade IT-brottsligheten, men som också kan bistå andra polisenheter med expertkompetens. Barnpornografi och olika typer av sexuella övergrepp och kränkningar är bland de värsta typerna av IT-relaterad brottslighet. Alliansregeringen har förbjudit så kallad gromning och gett polisen möjlighet att få fram fler brottslingars IP-adresser. Vi följer noggrant utvecklingen för att se om ytterligare åtgärder behövs mot vuxna som kontaktar barn på nätet i sexuellt syfte . Snart kommer också en utökning av möjligheten till allmänt åtal för ärekränkningsbrott ske. Kravet i brottsbalken på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning tas bort. Detta innebär att allmän åklagare och Justitiekanslern i något högre grad kommer kunna bistå enskilda som till exempel har utsatts för förtal på internet.

Straffet ska återspegla brottets allvar. Ett allvarligt brott ska bestraffas strängare än ett mindre allvarligt brott och lika allvarliga brott ska bestraffas lika strängt. Dagens straff fångar tyvärr inte alltid upp den kränkning och skada brottet medfört. Moderaterna vill se ytterligare straffskärpningar, till exempel för allvarliga våldsbrott. Även återfall i brott bör straffa sig mer än vad det gör idag. De som återfaller i ny brottslighet bör enligt vår uppfattning förverka sin rätt till villkorlig frigivning.

För Nya Moderaterna är det en självklar och viktig frihetsfråga att var och en ska kunna uppleva trygghet hemma, på vägen till jobbet eller på de allt vanligare digitala mötesplatserna. Nya tider innebär att gamla utmaningar sätts i ny kontext och att fler kommer till. Med en politik som utgår ifrån människors vardag står vi bättre rustade för en ny mandatperiod av reformer för ett tryggare Sverige.

Beatrice Ask (M)

Justitieminister

Krister Hammarbergh (M)

Gruppledare justitieutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel