Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kraftsamling för länets vägar

Det krävs en kraftsamling för att Jämtlands län ska få rättvis fördelning av vägpengar. På fredagen träffades vi i Yxskaftkälen och lade upp strategierna.

Kommande planperiod investerar regeringen historiskt mycket i infrastruktur. Tillsammans med medfinansieringen handlar det om 600 miljarder. Det kommer däremot inte Jämtlands län till del i den utsträckning det kunde ha gjort.

Den bristande vägstandarden hämmar utvecklingen i länet, Det gör det svårare att bo och driva företag när vägarna blir allt sämre. Det är mycket näringsverksamhet som är beroende av vägarnas standard och det finmaskiga vägnätet som finns ute i skog och landsbygd behövs och de används dagligen av våra företagare i både basnäring och turism. Så även åkare och deras fordon.

Andelen grusvägar med dålig bärighet inom skogslänen, och då speciellt Jämtland, är stor i nationell jämförelse, vilket skapar problem för basnäringarna, skog, turism och jordbruk. Under många årtionden har det investerats för lite i grundförstärkning och beläggning.

Det är viktigt att Trafikverket har framförhållning i sin planering av projekt så att viktiga infrastrukturmedel inte går Jämtland förbi. Trafikverket bör också få i uppdrag att anvisa medel till ett grusvägspaket. Det ska gå till grundförstärkning och bättre beläggning av grusvägarna.

Fördelningen av regionala anslag måste anpassas till de faktiska förhållandena och Regeringen har makten i sin hand att ändra fördelningsnycklarna för infrastrukturmedlen så att de kan fördelas mer rättvist. Det skulle bli mer rättvist om infrastrukturmedlen fördelades på antalet mil väg i länen än befolkningssiffror. Om man jämför Blekinge och Jämtlands läns tilldelning av medel blir vår poäng tydlig.

I dag får Blekinge län 487 miljoner kronor till sina 165 mil länsvägar, medan Jämtland får 477 miljoner till 604 mil, det vill säga en 3,5 gånger så lång sträcka. Även i trafiksiffror ligger Jämtlands län högst med 1125 miljoner körda kilometer, jämfört med Blekinges 780 miljoner.

Ett fungerande transportsystem är en grundbult för att bedriva företagsverksamhet på landsbygden. Järnvägsrälsen går inte ut på skogsskiftet eller gården och därför behöver vi ett fungerande vägnät för att kunna transportera ut råvarorna från skog, mark och gård för att få en fortsatt utveckling och tillväxt i hela Jämtland.

Per Åsling, Trångsviken

Bo Ottosson, Strömsund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel