Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunal miss river upp strandskyddsdispens

Härjedalens kommun får bakläxa från länsstyrelsen som river upp en strandskyddsdispens kommunen beslutat om. Länsstyrelsen konstaterar en brist i kommunens handläggning av ärendet.

Annons

Före midsommar beslutade miljö- och byggnämnden i Härjedalen att en fastighetsägare i Funäsdalen skulle beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd. Strandskyddsdispensen skulle gälla vid avstyckning från fastigheten då en av de befintliga byggnaderna skulle användas som fritidshus.

– Enligt fastighetslaget får fastighetsbildning inom strandskyddat område genomföras endast om det är förenligt med strandskyddets syften, konstaterade kommunens i sin handläggning och mot bakgrund av detta hanterades ett förhandsbesked om avstyckning som en dispens från strandskyddet.

Länsstyrelsen har nu upphävt kommunens beslut och konstaterar att en brist i handläggningen föreligger.

– Strandskyddsdispens kan inte ges för en åtgärd som inte är kopplad till en direkt fysisk åtgärd. Här avser dispensen en avstyckning av en ny fastighet omfattande ett befintligt fritidshus, summerar Massimo Cati, arkitekt hos länsstyrelsen.

Vidare förklarar länsstyrelsens handläggare att kommunen ska hänvisa sökanden till Lantmäteriet, som efter eventuellt samråd med kommunen och länsstyrelsen bedömer om en fastighetsbildning kan ske.