Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Klar risk att multiarenan blir 25 miljoner dyrare

Överklaganden i anslutning till multiarenabygget, överhettning inom byggsektorn och normal inflation, kan fördyra projektet.

Varningar för en betydligt dyrare multiarena finns med i ett tjänstemannaförslag inför kommunstyrelsens möte på tisdag.

Då ska direktiven för byggande av arenan fastställas av politikerna.

Den är kostnadsberäknad till 254 miljoner kronor. Arenan är tilltagen för att inrymma 3 000 åskådare vid olika typer av evenemang.

Räntekostnader under byggtiden och kostnader för konstnärlig utsmyckning ingår inte i den preliminära kostnadskalkylen.

Sedan bygget av multiarenan kommit igång uppskattas kostnaderna bli cirka 275 miljoner kronor i början av 2012. Då ingår ovan nämnda kostnader och två procents inflation.

Inför den beräknade byggstarten, nästa höst, har ett antal betydande risker identifierats:

  • Överklagad detaljplan innebär försening och eventuellt omarbetningar.
  • Det pekas också på risken för informationsproblem under resans gång. Det skulle innebära missnöje samt det man i tjänstemännens värld benämner som ”negativ uppmärksamhet i media”.
  • Uppstår lokal överhettning på byggmarknaden, delvis mot bakgrund av att flera stora kommunala projekt är på gång, leder det till att multiarenan fördyras och kanske försenas.

Bland åtgärderna nämns framförallt två alternativ: att skjuta till mer pengar, eller att sänka ambitionerna för arenan.

– Risken för detta bedöms som påtaglig, enligt skrivningarna inför kommunstyrelsemötet.

Kommunalrådet AnnSofie Andersson (S) gör klart att inga mer pengar är att vänta till bygget. När investeringsbudgeten för arenan klubbas i december så ligget taket kvar på 254 miljoner.

Behöver ni en extra kassa i beredskap?

– Investeringsramen gäller när fullmäktige fastställer budget för åren 2011-2013 och man kan inte gå därutöver, säger Ann-Sofie Andersson.

– Det här är ett så stort bygge att det blir frågan om en EU-upphandling där företag inom och utom landet kan vara intresserade. Sett till de lokala byggföretagen kan man tycka att byggmarknaden kan bli överhettad.

Att det finns en klar risk för att bygget blir 25 miljoner dyrare hur ser du på det?

– Min uppfattning är att inga ytterligare pengar anslås nu. Däremot är det viktigt att tydliggöra för kommunstyrelse och fullmäktige vad man investerar utifrån en sedvanlig inflation på två procent.

Den politiska ledningsgruppen för bygget kommer att bestå av kommunens finansutskott, förstärkt med ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– De har att följa och styra projektet så att det inte blir dyrare än vad vi har anvisat pengar till, konstaterar AnnSofie Andersson.