Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kampanj för bättre avlopp får liten effekt i länet

Enskilda reningsanläggningar som tar hand om avlopp ska synas extra i år och nästa år.

I länet får Naturvårdsverkets kampanj begränsad effekt eftersom bara en kommun deltar.

Målet är att fler villa- och fritidshusägare ska utrusta sina små avlopp med godtagbar rening.

Små avlopp som inte bytts eller åtgärdats på många år utgör ett ofta bortglömt miljöproblem, enligt Naturvårdsverket.

Närmare 1 miljon små avlopp finns i landet och verkets bedömning är att cirka 40 procent av dem behöver bytas.

I Jämtland deltar endast Östersunds kommun som ligger i startgroparna för det tvååriga projektet. Statusen för hur de äldre reningsanläggningarna fungerar är oklar.

– Det är jättesvårt att följa upp när man har infiltrationer vilket är den vanligaste lösningen i Östersund, säger Glenn Åhlund, hälsovårdsinspektör på kommunen.

Viss hjälp har kommunen genom slamtömmarna som gör felrapporteringar i samband med sina uppdrag.

• Hur ska ni gå tillväga med kampanjen i Östersund?

– I första steget ska vi försöka få husägarna själva att bedöma sitt avlopp genom ett utskick och höja medvetandegraden om det här, säger Glenn Åhlund, hälsovårdsinspektör på kommunen.

Utskicken kommer att riktas till en begränsad grupp med något hundratal husägare. Senare kan det bli aktuellt med uppföljningar. Urvalet ska också leda till att kommunen får en första bild av läget.

Omkring 4 000 enskilda avlopp finns i Östersund och en hel del är kopplade till fritidshus.

• Vilket skick är det på de enskilda anläggningarna i Östersund?

– Det är många gamla avlopp. Funktionen är svår att säga något om. Som fastighetsägare är man i första hand intresserad av att vattnet försvinner, medan man inte har samma förståelse för att det måste finnas en renings- och bakterieavdödande effekt, säger Glenn Åhlund.

I Åre kommun har man valt att inte vara med i kampanjen.

• Det mest angelägna för Åre kommun vad är det nu?

– Det vi fokuserar mest på är att ta hand om det som kommer in så att de avlopp som görs blir så bra som möjliga, säger miljöinspektör Veronica Viström.

– Nu rasslar det till med alla husbyggen. De som blir utanför, antingen där det finns samfällighet eller där det är kommunalt, måste ha enskilt avlopp.

Åre har många gamla områden med bad- och tvättavlopp. Det får stå tillbaka för nya planer och andra ärenden, som den omfattande livsmedelshanteringen under turistsäsongen.

De som sköter slamtömningen utgör en länk till kommunen även i Åre och ska rapportera om problem som kan uppkomma i anläggningarna.

• Hur ser läget ut?

– Det är några tusental anläggningar och en hel del har små brister. Det kan vara allt från att det läcker ut från infiltrationen eller att brunnarna svämmar över, säger Örjan Norum, miljöinspektör.

– Läckage tar vi tag i på en gång, slår han fast.