Annons
Vidare till ltz.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jordbruket rör fler än jordbrukarna

Ett förslag från EU-kommissionen visar hur man tänker sig den framtida jordbrukspolitiken. Trots förslagets stora betydelse är det bara jordbruksintressena som gör sig hörda. Jordbruket berör hela samhället och därför måste fler röster höras i debatten.

Alla påverkas vi av EU:s jordbrukspolitik. Som medborgare, konsumenter och skattebetalare är vi med och betalar och får ta konsekvenserna av den.

Jordbrukspolitiken har också stor betydelse för hur miljön mår, både på land och i havet och för hur det är att verka och leva på landsbygden. Därför behövs ett större engagemang av aktörer utanför jordbrukssfären, stora som små.

Jordbruket är helt integrerat i EU:s politik. Alla övergripande politiska beslut om regleringar och ekonomiskt stöd till jordbruket fattas på EU-nivå. EU:s jordbruksbudget omfattar ofattbara 530 miljarder kronor i år, eller drygt 40 procent av EU:s hela budget.

Trots det är det få som vet någonting alls om jordbrukspolitiken, och ännu färre som aktivt deltar för att påverka den.

Just nu genomgår både EU-budgeten och jordbrukspolitiken en omfattande reform. Den nuvarande politiken har sina rötter i Romfördraget som formulerades år 1957, i ett Europa präglat av andra världskrigets ransoneringar och matbrist.

De viktigaste målen var då att öka produktionen och maximera resursutnyttjandet. Andra målsättningar var att stabilisera marknaden, att ge jordbruksproducenterna en skälig levnadsstandard och att trygga tillgången på mat till rimliga priser.

Däremot fanns inga mål för miljö och hållbar utveckling, för matkvalitet, för de jordbruksanställdas arbetsvillkor eller för politikens inverkan på fattiga länder utanför EU.

Trots många jordbruksreformer sedan dess är den juridiska grunden och målsättningarna för politiken fortfarande desamma som 1957.

Den nuvarande politiken har gynnat framväxten av en jordbruksektor som läcker såväl näring och bekämpningsmedel som växthusgaser.

Sektorn är också en av de farligaste när det gäller allvarliga arbetsplatsolyckor. Dessutom bidrar politiken till den världsordning som gör det svårare för fattiga länder att bygga upp en sund ekonomi med fungerande välfärd och näringsliv.

Jordbrukspolitiken skulle kunna användas som ett effektivt styrinstrument för att nå de mål som samhället ställer i dag.

Jordbruket är den största orsaken till övergödningen av Östersjön och jordbrukspolitiken kunna användas för att styra användningen av kväve och fosfor i jordbruket, vilket skulle minska näringsläckaget till havet.

Jordbruksfrågor diskuteras inom EU i jordbruksrådet, där enbart jordbruksministrarna deltar.

I EU-parlamentets jordbruksutskott sitter i princip bara jordbrukare. Nu är det dags för fler att lägga sig i.

Det är märkligt att en diskussion som handlar om sådana enorma resurser, och dessutom om våra egna skattepengar, inte förs med större engagemang i Sverige.

Vi måste ta vår del av ansvaret för att skapa en effektiv och hållbar jordbrukspolitik som ger oss det jordbruk, den landsbygd och det samhälle vi vill ha.

Anders Bergström

Kommunals tredje vice ordförande

Peter Westman,

Naturvårdschef WWF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel