Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

John Ericssonskolan finns kvar!

/
  • John Ericsson Junior High School i Greenpoint i Brooklyn, New York.
  • Mc Goldrick Park i Brooklyn finns The USS Monitor Monumentet. Texten på monumentet lyder: Erected by the people of the state of New York to commemorate the battle of the Monitor and Merrimac March 9 th 1862 and in memory of the men of the Monitor and its designer - John Ericsson.

Den 20 maj 1958 beslutade Östersunds stadsfullmäktige ”att bifalla det av Jämtlands läns högskole- och gymnasiekommitté framlagda förslaget att ingå till Kungl. Maj:t med hemställan om inrättande av ett högre tekniskt läroverk med tekniskt gymnasium omfattande två linjer nämligen en byggnadsteknisk och en maskinteknisk linje”.

Annons

I Jämtland fanns sen långt tillbaka i tiden en tradition inom den högre utbildningen genom Frösö trivialskola som tillkom 1674. Den flyttades in till Östersund 1874 och blev Högre allmänna läroverket och Östersunds högre elementarskola.
År 1965 bestämdes att Sveriges gymnasieskolor skulle ges specifika namn med särskild anknytning till den bygd där skolan var belägen. Stadsfullmäktige i Östersund beslutade att det Tekniska läroverket skulle heta John Ericssonsskolan och allmänna läroverket Wargentinsskolan. Dessa namn syftar på historiskt välkända personer med anknytning till länet. 1979 var det dags för namnbyte igen. Den nya gymnasieorganisationen slog då ihop de två gymnasieskolorna i centrala staden och enades om att namnet skulle vara Wargentinsskolan som nu 2008 har fått namnet Jämtlands gymnasium.
Per Wargentin började sina studier vid Frösö trivialskola och fortsatte sedan i Uppsala där han intresserade sig för astronomi. Som astronom förbättrade han bland annat sjökortet och han lade också grunden till den svenska befolkningsstatistiken och blev skapare av världens äldsta statistiska institution, Kommissionen över tabellverket.
John Ericsson inskrevs som fanjunkare vid Jämtlands fältjägarregemente 1820. Vid sidan av sin militära bana utbildade han sig till lantmätare och på sin fritid experimenterade han med sin varmluftsmaskin, vilket han fortsatte med i England och USA. Under hela sitt verksamma liv gjorde han uppfinning på uppfinning. Många blev världsberömda som till exempel loket Novelty och båten Monitor.
John Ericsson avled för mer än 100 år sedan men är ändå efter Björn Borg det mest kända svenska namnet i USA, vilket också märks när man besöker landet. I Greenpoint i Brooklyn, New York finns både John Ericsson Junior High School och Monitor School och inte så långt därifrån finns The USS Monitor Monument i Mc Goldrick Park. För att hedra den store uppfinnaren så utlyser skolorna varje år en tävling där eleverna berättar om slaget mellan Monitor och Merrimac, genom att måla, skriva eller göra modeller. Ändamålet är att få eleverna att lära sig mer om Johns uppfinningar. Båda skolorna ligger inte så långt från den plats där Consolidated Iron Works låg och där Monitor byggdes. Planer finns nu också att bygga ett museum i området där man ska berätta om den svenske uppfinnarens liv.

Mer läsning

Annons