Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strömsunds kommunfullmäktige i ett nötskal

/
  • Kommunfullmäktige var enigt om målet men inte om medlen, när det gällde tekniska.

Kommunfullmäktige skänkte bort en avloppspump, sålde en fastighet, tvistade om konton och fastställde en policy för gåvor.

Annons

Strömsunds kommunfullmäktige har nu beslutat att överlåta den omdiskuterade avloppspumpstationen på hembygdsgården till Strömsunds Hembygdsförening. Man beslutade dessutom att ersätta föreningen för de merkostnader gåvan innebär.

Jan-Olof Andersson (M) yrkade att kommunen före överlåtandet ska se till att pumpstationen är tillräckligt dimensionerad för rådande förhållanden, vilket också blev ett enhälligt fullmäktigebeslut.

Fullmäktige beslutade att sälja fastigheten Harren 4 ("Doktor Wikströms") till JEMT INVEST AB för 1 010 000 kronor. Mot beslutet reserverade sig Vänsterpartiet.

– Den ligger så vackert till, vi skulle kunna använda den till egen verksamhet, gruppbostad eller dylikt, om ni bara kunde lyssna på mig någon gång, sa Kerstin Sjöberg (V).

En annan tvistefråga var utökad budgetram för teknik- och serviceförvaltningen. Fullmäktige var eniga om att det behövdes mera pengar, till bland annat vägunderhåll, lekplatser och belysning, men tvistade om ur vilket konto pengarna skulle tas.

Lennart Oscarsson (S) ville ta medlen från kontot för outhyrda lokaler, medan Karin Stierna (C) vill ta dem ur fullmäktiges anslag för oförutsedda behov:

– Eftersom outhyrda lokaler hamnar under kommunstyrelsen, så är det är att bita sig själv i svansen att använda de pengarna.

Det blev som Lennart Oscarsson ville, och hela alliansen reserverade sig mot detta.

Efter en riktig långbänk, antog nu fullmäktige en policy för representation och gåvor:

– Det tog lång tid, men nu känns det jättebra, sa Hans Wessén (M).

Han är den som förorsakat långbänken, genom att klaga på orättvisor i policyn när det gäller uppvaktning av anställda. Gång på gång har ärendet återremitterats, men nu var alla nöjda.

Fullmäktige beslutade att bilda en pensionsstiftelse för att få bättre avkastning på avsatta pensionsmedel, efter information av ekonomichef Anneli Svensson. Den ende emot var Göran Edman (RD), som ville ha återremiss:

– Man misstänker ju att det kommer att innebära en viss spekulation, och det kan gå åt helsike.

Mer läsning

Annons