Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksdagen ska diskutera Silsjönäsvägen

Det kunde vara hämtat ur "Grönköpings Veckoblad", men är dessvärre bybornas krassa verklighet. Nu håller Marie Nordén (S) löftet hon gav i LT och ställer statsrådet till svars.

Annons

Den 11 mars kommer Sveriges riksdag att debattera den glömda vägstumpen i byn Silsjönäs. Länstidningen har tidigare redogjort för detta absurda problem, som kunde vara hämtat ur "Grönköpings Veckoblad", men som dessvärre är bybornas krassa verklighet.

Genom byn går väg 982, vilken upphör och förvandlas till enskild väg, 800 meter innan byn tar slut. I änden av byn finns en rejäl vändplan, men plogbilen får inte köra dit, utan måste vända där "riktiga" vägen tar slut. De fyra hushåll som återstår måste själva rekvirera en annan plogbil för den resterande lilla biten.

Dessa 800 meter saknar allt löpande vägunderhåll, och hindrar exempelvis postgång och framkomlighet för ambulans och räddningstjänst.

Byborna har bett att vägen ska förlängas, alltså att skylten "Enskild väg" flyttas 800 meter, till byns slut. Kommunen, länsstyrelsen och Vägverket Mitt har tillstyrkt det, med motivering att väghållningen blir både rationellare och mera miljövänlig. Men Vägverket, och slutligen regeringen, sa nej.

Genom LT blev riksdagsledamot Marie Nordén (S) informerad om problemet. Hon blev upprörd, och lovade att agera. Nu håller hon löftet. I en interpellation till statsrådet Anna-Karin Hatt (C) tar hon upp Silsjönäsbornas situation.

Regeringen har, med sitt avslag, ignorerat utlåtanden från alla lokala myndigheter. Marie Nordén frågar därför vilka åtgärder statsrådet tänker vidta för att lokala myndigheter verkligen ska få inflytande över statliga medel, som till exempel väganslag.

Hon redogör också för de ansträngningar som görs i hela Jämtlands län för att vända den negativa befolkningsutvecklingen och anser att regeringens hantering av Siljönäsvägen är ett steg i motsatt riktning: "Många kan anse frågan vara en petitess, men för boende i glesbygden handlar det om en viktig princip. I detta fall innebär vägen en möjlighet att bo kvar i byn. Alternativet är att flytta och låta byn dö ut".

Mer läsning

Annons