Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hela byn får böta för miljöbrott

/
  • Gunnar Glantz har fått byns uppdrag att samordna vatten- och avloppsfrågan:
  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tomas Hedin tycker att det är motiverat att ta i med hårdhandskarna:
  • Bland handlingarna på bordet ligger inbjudan till stormötet i Hallviken:
  • Det är kris, då kommunen har bötfällt nästan alla i byn. Nu kallar Hallviksborna till stormöte.

Kommunens tålamod är slut. Nu förbjuds byborna att släppa ut avloppsvatten. Varje fastighet som bryter mot det får böta 15 000 kronor per halvår.

Annons

År 1993 fick Hallvikens vatten- och avloppsförening sitt första påpekande från Strömsunds kommun. Byns tre stora anläggningar för avlopp hade endast slamavskiljning, resterande orena vatten rann direkt ned i närmaste bäck eller dike. Eftersom detta stred mot gällande lagstiftning måste det åtgärdas.

Sedan dess, under 18 års tid, har flera skrivelser och förelägganden riktats mot föreningen, flera möten har hållits, men ingenting har ännu hänt.

Nu är tålamodet slut hos miljö- och byggnämnden. Nämnden förbjuder Hallvikens VA-anläggningar att släppa ut avloppsvatten på befintligt sätt. Om saken inte är ordnad till den 1 september i år måste man betala böter för samtliga anslutna fastigheter i byn, 15 000 kronor per fastighet för fastboende och 10 000 kronor för varje fritidshus.

– Vitesbeloppet för varje fastighet motsvarar ungefär kostnaden för att anlägga ett enskilt avlopp, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Tomas Hedin.

Vitesföreläggandet är löpande så att nya böter, av motsvarande storlek, utdöms för varje halvår därefter.

För byborna i Hallviken riskerar det alltså att bli dyrt, och nu kallar man till stormöte på torsdag. Tomas Hedin och kommunalrådet Gudrun Hansson (S) är inbjudna. Tomas Hedin vet inte riktigt vad byborna förväntar sig av mötet:

– Jag utgår från att man kommer att diskutera olika lösningar, om man ska ha en gemensam anläggning, eller kanske att var och en har ett enskilt avlopp.

Tror du att mötesdeltagarna har förhoppning om att kommunen ska upphäva vitet?

– Det har jag absolut ingen befogenhet att göra i sådana fall.

Att det har blivit så här beror mest på att ingen riktigt tagit tag i frågan, de försök man gjort att få bidrag till kostnaden genom bygdemedel har misslyckats, och det är heller inte enkelt för lekmän att bedöma hur det ska ordnas, tror Tomas Hedin.

– Det är bekymmersamt att driva avloppsanläggningar, även för den som är proffs. Ett kemiskt reningsverk kräver eget arbete, en infiltrationsanläggning kräver tillsyn.

Nu måste byn göra något, och för att äntligen få ordning på den besvärliga avloppsfrågan så har Hallvikens va-förening anlitat Gunnar Glantz som konsult och samordnare. Han har ett förflutet som va-ingenjör hos kommunen och är väl insatt i bakgrunden och i problematiken:

– Först måste man göra en flödesmätning och sedan troligen tre nya infiltrationer.

Byn har sökt bygdemedel igen, och hoppas få lite ekonomiskt stöd. Gunnar Glantz berättar att man har senaste åren avsatt egna pengar för att kunna åtgärda avloppen.

– Tidigare fanns ingen riktig ordning på utdebiteringen, men nu har man en fungerande taxa. Föreningen har jobbat ihop ett kapital, men halva kapitalet försvinner i vitesförläggandet, och går det ett halvår till så är det helt borta.

Mer läsning

Annons