Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Ragunda borde få del av vinsterna från vindkraft”

/
  • Det byggs och planeras många vindkraftverk i länet. Bilden är hämtad från ett bygge i Ljungdalen. Lokalt vill man få del av vinsterna som vinden genererar i form av levererad elström. Ragunda är ett exempel på det.

– Det borde utgå någon form av ersättning även till bygderna i Ragunda kommun när exploatörer sätter upp vindkraftparker.

Annons

– Låt oss kalla det bygdepeng enligt mönster från bland annat Havsnäs/Alavattnet i Strömsunds kommun, säger Jim Salomonsson, s, i Ragunda kommuns bygg- och miljönämnd.

Detta apropå den översiktsplan som Ragunda kommunstyrelse nu antagit för utställning.

– Det finns ingen laglig rätt att kräva någon ersättning från exploatörerna på samma sätt som i vattenexploatering, men det borde kunna åstadkommas en gottgörelse till bygden för de olägenheter som kraftintressenterna förorsakar.

– Jag tycker att vi kan tala om ett anständighetskrav, säger Salomonsson.

– Exploatörerna, i vårt fall i första hand SCA och norska Statkraft, bygger på egen mark, men det är rimligt att någon form av kompensation skall utgå.

Hur en bygdepeng skulle kunna utformas i det nya SCA-området och vilka som skall vara mottagare finns det ännu inga idéer om.

Jim Salomonsson har idéer om en fond där man kan söka pengar till exempel för en företagssatsning i glesbygd.

Hur stora pengar man skulle kunna tänka sig finns inga idéer om, och om exploatörerna säger nej finns inget att göra.

– Det handlar om att visa god stil.

I Norge kanaliseras kraftexploatörernas bygdekompensationer via den kommunala fastighetsskatten, som uppgår till 5-10 miljoner per år för en större vindkraftpark.

I Skottland sker kompensationen via så kallade local benefits som tillkommit genom förhandlingar och som i dagsläget uppgår till 25000 kronor per installerad megawatt. Dessutom utgår ersättning till berörda markägare som i fallet Skottland uppgår till runt 60 000 kronor per installerad megawatt.

De skotska beloppen kan jämföras med byarna runt Havsnäs som får 360 000 kronor per år för 48 verk om sammanlagt 92 megawatt, det vill säga 3 900 kronor per installerad megawatt.

För en planerad exploatering i Glötesvålen, Härjedalen, har det utlovats en lokal bygdepeng om 0.5 procent av produktionsvärdet. Med de planerade 30 verken på sammanlagt 90 megawatt uppskattas ersättningen uppgå till 700000 – 1 miljon kronor det vill säga 7 000-11 000 kr per installerad megawatt.

Mer läsning

Annons