Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vinterkräksjukan kostade ortopeden 9 miljoner

Vinterkräksjukan, under årets första tre månader, är en anledning till att ortopeden går på knäna både vad gäller ekonomi och vårdköer.

Annons
Det visar delårsbokslutet per den sista augusti. Ortopeden har också fått 8,2 miljoner från landstings-direktörens budget för att täcka en del av merkostnaderna. I delårsbokslutet sägs att ortopedens resurser främst används till behandling av akuta skador och i andra hand planerad kirurgi.
Antalet remisser till ortopeden har dessutom ökat med 13 procent per år de senaste åren och det syns i kostnadskolumnen.
Antalet frakturer som kräver inläggning samt operation har ökat med runt fyra procent under senaste femårsperioden samtidigt som skadornas svårighetsgrad ökar.
Till detta ska läggas den största volymen inom den planerade vården, höft- och knäproteskirurgin, där det är en ökningstakt på fyra respektive sju procent per år.
Ortopeden bedömer att en anpassning till nationell nivå kräver en ökning av antalet höft- och knäprotesoperationer med cirka 30 procent.
Men att inte ortopeden klarar vårdgarantin kan först och främst tillskrivas den vinterkräksjuka som härjade på ortopedens två vårdavdelningar under nio veckor i början av året.
Till detta ska läggas Vårdförbundets strejk under maj månad som innebar att en avdelning stängdes i fyra veckor.
"Detta medförde att slutenvårds-kirurgin under den perioden i stort sett upphörde och ersattes med poliklinisk kirurgi", står det att läsa i delårsbokslutet.
Konsekvenserna blev att fler operationen fick göras utanför länet. I ekonomiska termer innebar de uteblivna operationerna ökade kostnader på nio miljoner.
"Det råder en klar ökning av operationer utom länet och hittills har protesoperationer för en kalkylerad kostnad av 12 miljoner remitterats till andra vårdgivare".
Underskottet ligger nu på 7,8 miljoner och förklaras med kostnader för utomlänsvård, särskilt operationer på grund av vårdgaranti och fritt vårdval samt kostnadsökningar på grund av förändringar i prislistan.
Ortopeden säger i sin prognos att de kommer att hamna på ett minus på 18 miljoner innan året är slut.
Ortopeden pekar på att det behövs rekryteras yngre läkare. Som det ser ut i dag är läkarförsörjningen kritisk. Bemanningen som åtgår för jourverksamhet motsvarar tio tjänster.
Men verksamheten planerar tillsammans med akutområdet, medicin och MDoT en produktions- höjning under hösten för att öka antalet operationer i egen regi och minska utomlänskostnaderna för vårdgaranti och det fria vård- valet.

Mer läsning

Annons