Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uranbrytning i skuggan när riksdagen sade ja till mer makt åt EU

Riksdagen beslutade att godkänna EU:s Lissabonfördrag på torsdagen. Därmed godkändes också den överlåtelse av beslutanderätt till EU som följer av Lissabonfördraget.

Annons
I skuggan av det här finns frågeställningar om riksdagens ja också innebär att EU kan få inflytande över uranbrytning i Jämtland i framtiden.
Riksdagens ja till Lissabonfördraget innebär bland annat nya beslutsregler i EU:s ministerråd och färre EU-kommissionärer.
Mer makt åt EU-parlamentet och EU-länderna släpper sin rätt att stoppa beslut, vetot, på en rad områden.
Hur går det då med frågor som handlar om uranbrytning och som diskuteras mycket i Jämtland där provborrningar pågår på flera ställen?
– Lissabonfördraget öppnar inte upp för uranbrytning i Sverige. Fördraget innebär inga förändringar i det avseendet. Den kommunala vetorätten finns kvar, säger Per Åsling, centerriksdagsman från Jämtland.
Ansvaret för energipolitiken och mineralutvinning ligger enligt hans bedömning även fortsättningsvis på nationalstaterna.
– Det ska inte råda några tvivel kring att den svenska lagstiftningen gäller. Lissabonfördraget är till och med tydligare i detta avseende är Nicefördraget är, säger Per Åsling i ett pressmeddelande.
EU:s stats- och regeringschefer enades 2007 om ett nytt EU-fördrag, Lissabonfördraget, som måste godkännas i alla EU:s medlemsstater för att gälla.
Nu har 25 av 27 medlemsstater godkänt fördraget.
Motståndarna i Sveriges riksdag fick inte ihop den sjättedel av riksdagen som hade krävts för att skjuta upp beslutet.
– Bakom retoriken innebär fördraget en enorm maktöverföring från Sverige till EU, sa Hans Linde, v, i riksdagsdebatten.
Riksdagen konstaterar att EU:s medlemsstater med Lissabonfördraget kan agera effektivare i gränsöverskridande frågor.
Enligt en majoritet i riksdagen är Lissabonfördraget bättre än nu gällande fördrag och stärker EU på viktiga områden.

Mer läsning

Annons