Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ungdomarnas önskan uppfylld – fritidsgårdarna ska ha öppet mer

Fritidsgårdarna ska hålla öppet fem veckodagskvällar i stället för nuvarande fyra och även vissa lördagar. Förhoppningsvis kan också aktiviteter under skollov bli verklighet i framtiden. Utbildning och kontinuerlig fortbildning av personalen ska också säkerställas.

Annons

Nu börjar resultaten av Östersund kommuns arbete med ungas mötesplatser att konkretiseras. Barn- och utbildningsnämnden har som en del i projektet Mötesplatser unga haft uppdraget att arbeta fram en konkretiserad handlingsplan för översyn av fritidsgårdsverksamheterna i kommunen. Det har nu resulterat i förslag till nya kvalitetskrav. Nämnden tar ställning till förslagen när de sammanträder på onsdag till veckan.

Barn- och utbildningsnämnden begär dessutom 700 000 kronor i extra tillskott av kommunfullmäktige för att kunna genomföra förslagen.

Men det kan komma att handla om mer pengar än så, berättar Benny Brovinger, chef för kommunens fritidsgårdar.

– Fritidsgårdarna måste få en upprustning och en bli en bra miljö för ungdomsverksamhet. Vi vill också ha kompetensutbildning för både deltidare och heltidare som arbetar på fritidsgårdarna. De 700 000 kronorna är ett bara ett första förslag. Vi ska sätta oss och prata igenom de ekonomiska bitarna ännu mer konkret på måndag, säger Benny Brovinger.

Det förs bland annat diskussioner med Birka folkhögskola om att de eventuellt kan driva en utbildning för de som arbetar deltid på fritidsgårdarna.

Kvalitetskraven har arbetats fram utifrån intervjuer med personal, ungdomar, rektorer och lärare, samt den rapport som konsulten Ivar Forstadius gjort, som LT tidgigare berättat om.

– Det är till exempel eleverna som önskat utökade öppettider. Aktiviteter och öppet även på skollov är också ett önskemål. Under sommartid upplevs inte behovet av öppna fritidsgårdar som så stort men vi har ett förslag att de olika gårdarna på något sätt ska samarbeta så att det ändå går att någon slags aktivitet under sommartid säger Benny Brovinger.

Att fritidsgårdarna ska arrangera mellan ett och tre särskilda arrangemang per år är också med på förslagslistan.

I Östersunds kommun finns tio fritidsgårdar, av dessa är sju kommunalt drivna och tre drivs av föreningar med uppdrag och ersättning från kommunen. Avtalen som kommunen har med gårdarna har de haft i tio år. Och behovet av att uppdatera verksamheten kom fram i samband med att projektet Mötesplatser unga drog igång. Ytterligare en sak som kommit fram från arbetet hittills är att Gamla tingshuset ska utvecklas till att bli en central mötesplats för unga i kommunen.

Mer läsning

Annons