Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svagt intresse från turismen för flottiljens gamla område

/
  • Under mer än 300 år har flygflottiljens område använts för militär verksamhet på Frösön. Planen för hur mark och vatten ska användas för fritid och turism är i grova drag klar. I januari ska planen upp i kommunstyrelsen.
Foto: Ulrika Andersson
  • Klicka för större bild. Karta: Kjell Nilsson-Mäki

Planerna för hur tidigare militära områden på Frösön ska omvandlas till civil mark går in på slutvarvet. Men turistnäringen har inte visat det intresse kommunen räknat med. Och en omstridd fråga är om tillfälliga bostäder ska tillåtas i närheten av flygplatsen.

Annons

I somras gjorde kommunen om delar av översiktsplanen och ställde ut den på nytt under hösten.

Politikerna i fullmäktige ville ha med en formulering som tillåter tillfälligt boende, kopplat till utbildning, på tidigare flottiljområdet som har många byggnader.

Nu när utställningstiden är över går kommunens tjänstemän tillbaka till ursprungsalternativet utan bostäder.

Ett tungt vägande skäl är att länsstyrelsen i sitt yttrande anser att tillfälliga bostäder inte bör tillåtas inom flottiljområdet.

Flygbullret överstiger riktvärdena för maximal ljudnivå.

Länsstyrelsen konstaterar också att om kommunen vidhåller att man vill ha tillfälliga bostäder kan frågan komma att prövas i länsstyrelsen, med hänsyn till de boendes hälsa.

Inte heller Luftfartsverket vill ha något boende i området, på grund av bullerproblematiken och uppfattningen att flygplatsens utveckling då motverkas.

Därför pekar det mesta på att kommunen stryker formuleringen om att tillåta ”studentbostäder” i området.

– Samhällsbyggnadsförvaltningen säger att det är mindre lämpligt med tanke på länsstyrelsens inställning. Kommunledningsförvaltningen kommer nog att komma till samma slutsats att avstå från formuleringen. Vad politikerna tänker vet vi ännu inte, säger kommunchefen Bengt Marsh.

När det gäller möjligheten att göra Bynäset till strövområde så kvarstår Försvarsmaktens uppfattning att det inte är ekonomiskt försvarbart med sanering. Skälen för det är mängden oexploderad ammunition och begränsade tekniska förutsättningar att ta hand om problemet.

En lösning som nämnts vore att ha strandpromenaden runt hela Bynäset öppen och sätta upp stängsel mot kontaminerad terräng längre in på Bynäset. I översiktsplanen håller kommunen fast vid att Bynäset ska saneras och därefter fungera som strövområde i likhet med Andersön

Men positionerna är låsta mellan kommunen och Försvarsmakten.

I ett svar från försvarsminister Sven Tolgfors i mars heter det att målsättningen är att förorenade områden som Bynäset ska saneras, men upprensningen ska ske i den takt som resurserna medger.

– Vi har inte fått någon ytterligare information från Försvarsmakten. Vi skriver till dem en gång i halvåret och talar om att de har förpliktelsen att städa upp, säger Bengt Marsh.

– Vi vill att de ska sanera tills det är fullt möjligt att beträda marken utan fara vilket dom hävdar är fullständigt orealistiskt.

Kommunen har tidigare köpt loss 190 hektar av fastigheten Kungsgården, för rekreation och turism med viss möjlighet till nybyggnation. Att bedriva behandlingshem där är inte aktuellt, enligt de direktiv som finns.

– Vi har fått in ett antal synpunkter på vad man kan tänkas göra turistmässigt.

– I vårt förslag i redovisning till kommunens utvecklingsutskott den 17 december konstaterar vi att det inte varit så stort engagemang hos turistnäringen för området som vi hade hoppats på, säger kommunchef Bengt Marsh.

– Vi ska gå ut med annonser om att kommunen är beredd att hyra ut befintliga byggnader till den som har ett gott förslag. Om det ska vara turistisk verksamhet på Kungsgården och däromkring är det inte kommunen som ska driva den.

Kungsgårdsviken och Västbyviken ska tillsammans med stränderna vara attraktiva områden för bad och båtliv under sommaren och issporter t ex långfärdsskridskor och skidåkning vintertid.

Mer läsning

Annons