Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Storsjö strand – en ny stadsdel tar form

/

500 nya bostäder, hotell, resecentrum, bilbro över järnvägen och flera nya rondeller. En ny stadsdel i Östersund är på väg att ta form – åtminstone på papperet.

Annons

Stadsdel norr är ännu långt ifrån färdigbyggd, men redan nu drar Östersunds kommun upp planer för nästa stadsdel: Storsjö strand.

Det handlar om ett av stans mest attraktiva områden mellan Östersunds hamn och Minnesgärde mot Odensala.

”Ambitionen är att skapa en blandad stadsdel med liv och rörelse över dygnet och en lokal tillgång till viss service”, står det i det 86 sidor långa tjänstemannaförslaget på hur det framtida området ska se ut.

Översiktsplanen är nu ute på så kallat samråd där berörda parter har möjlighet att tycka till om satsningarna fram till 1 oktober.

Och det handlar om en av de större översiktsplanerna i kommunen på många år om man räknar bort gamla I5-området och Stadsdel norr.

Hela området omfattar 50 000 kvadratmeter bebyggelse och den huvudsakliga användning är bostäder, enligt förslaget, men det ska ”…vara möjligt att också inrymma butiker, restauranger och annan kommersiell och allmän service, kulturverksamheter, liksom även arbetsplatser i viss omfattning”.

LT har tidigare berättat om idéerna på hur Storsjö strand ska kunna utvecklas. Två arkitektfirmor, Sweco FFNS samt Mondo, har bland annat varit med och ritat ut framtidsvisioner över området.

Här är några förslag som kommer att fungera som vägledning för detaljplaneringen och utbyggnaden av området:

Ett område mittemot centralstationen reserveras för hotell.

Området kring centralstationen föreslås kunna utvecklas till ett resecentrum med mer frekvent busstrafik.

Där Beijers byggvaruhus tidigare låg med en sammanlagd areal av cirka 11 000 kvadratmeter föreslås ge plats för bostäder. ”De nya byggnaderna bör hålla liknande skala som Strandgatans bebyggelse vilket innebär flerbostadshus - gärna i form av stadsvillor, i 3-4 våningar, med utsiktssläpp emellan. Husen kan ev. byggas samman i bottenvåningarna för att skapa en skyddad gårdsmiljö gentemot järnvägen. Plats finns för ca 70 lägenheter”, skriver tjänstemännen.

Järnvägens byggnader med bland annat det forna bryggeriet kan delvis komma att ges nya verksamheter och på sikt kompletteras med ny bebyggelse för arbetsplatser, i första hand kontor, men också bostäder och kulturverksamheter kan bli aktuella.

För att skapa ytor för busshållplatser/terminal i anslutning till centralstationen föreslås att parkeringen flyttas till Österängsparkens nedre del. Utöver parkering för centralstationen kan den också användas för tillfälliga parkeringsbehov hos den planerade bebyggelsen vid stranden.

Mer läsning

Annons