Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skuldsatta ett problem för hela samhället

Att avfärda överskuldsättningen som ett problem för ett fåtal förlorade själar fungerar inte.

Annons

Samhället har mycket att vinna på att erkänna de omfattande negativa konsekvenserna av överskuldsättning och att försöka mildra konsekvenserna.

Så skriver Kronofogden i sin rapport ”Alla vill göra rätt för sig” som ligger till grund för kravet om generösare regler.

”Såvida inte samhället lyckas med att avskaffa arbetslöshet, sjukdom, skilsmässor, dödsfall, bristande socialt stöd och möjligen vissa personliga egenheter som godtrogenhet eller ointresse för ekonomi, är överskuldsättning som fenomen här för att stanna.”

Kronofogden menar att de överskuldsatta skäms, blir stressade och sjuka. Det vinner igen på.

Överskuldsatta kan möjligen ha gjort något som berättigar skamkänslor men rimligtvis inget som rättfärdigar utanförskap och sjukdom. Samhället behöver ändra sitt sätt att tänka. I rapporten pekar de på hur vi människor alltid påverkas av våra mentala modeller. Det är alltså bilder eller föreställningar, antaganden och berättelser som vi bär med oss.

”Skillnader i mentala modeller förklarar hur det kommer sig att två människor som betraktar samma händelse beskriver den på olika sätt”.

Ny kunskap kan leda till ett förändrat beteende om den leder till nya insikter som förändrar våra existerande mentala modeller.

”Om ett nytt synsätt kan leda fram till att överskuldsattas utanförskap och sjukdomsrisk minskar leder det till att konsekvenserna av överskuldsättning minskar. Men det kan också minska omfattningen av överskuldsättning.”

Grunden är att den som har en skuld ska betala den, frågan är hur samhället ska reagera när man inte kan betala.

Människor som känner att de aldrig kan bli skuldfria och aldrig får ut något extra oavsett hur hårt de jobbar, kommer att tappa sugen och ge upp. Dagens regler innebär att de betalningar som de skuldsatta gör i första hand räknas av mot räntor och avgifter. Skulden minskar alltså mycket lite, i värsta fall inget alls. Det gynnar bara inkassoverksamheten.

”Den bästa avbetalningsplanen ur ett inkassoperspektiv är en där beloppet precis täcker löpande avgifter och räntor men där skulden behålls oförändrad. Betalningarna kan då hålla på i evighet.”

Ett alternativ är att Kronofogden ska kunna begränsa eller stoppa räntan under den tid en fordran är föremål för handläggning hos dem.

”Man kan klandra människor för att vara dumma och kortsiktiga men att påstå att de inte vill göra rätt för sig är något helt annat. De har hela tiden haft för avsikt att göra rätt för sig. När det inte går drabbas de av allvarliga skamkänslor.”

Det är anledningen till att det behövs åtgärder som kan motverka överskuldsättning tidigt och lindra dess konsekvenser.

Det måste alltså gå att underlätta för den skuldsatte att göra rätt för sig och att kunna återgå till ett ekonomiskt och värdigt liv, anser Kronofogden. Det leder till ett minskat lidande och samhällsekonomiska vinster.

”Att människor hamnar i utanförskap och blir sjuka vinner ingen på”.

Mer läsning

Annons