Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skattestrid om stora lån till krog är svarta pengar

Skatteverket tar strid i kammarrätten mot ägaren till en krog i Östersund. Enligt Skatteverket ska drygt 600 000 kronor beskattas i krogbolaget eftersom det handlar om oredovisade intäkter.

Annons
Länsrätten har tidigare underkänt Skatteverkets krav och ger krogbolaget rätt. Pengarna ska enligt länsrättens dom betraktas som lån från bolagets delägare och behöver inte beskattas.
Två insättningar på 350000 kronor respektive 294 000 kronor i krogbolaget är ifrågasatta.
Skatteverket framhåller att inga lånehandlingar har upprättats. Det saknas förteckning över vem som lånat ut pengar, vilka belopp varje långivare står för och när lånen betalats ut.
Men från krogbolaget har man hittills också fått rätt i redovisningen av att stora utbetalningar som gjorts från bolaget ska betraktas som återbetalning av lån.
Skatteverket anser däremot att återbetalda lånebelopp egentligen är lön till krogbolagets delägare och ska beskattas.
Den samlade bedömningen av verkets tjänstemän och jurister är att det finns brister och felaktigheter som är så allvarliga att det finns grund att anta att andra intäkter förekommer i bolaget, än vad tillgängligt material visar. Med andra ord: svarta pengar.
Men enligt länsrätten har inte Skatteverket på ett tillfredsställande sätt bevisat att restaurangen lämnat oriktiga uppgifter. Restaurangägaren och vittnen som redogjort för lånetransaktionerna bedöms tvärtom som trovärdiga.
- Även om bolagets redogörelse för hur olika transaktioner med lån och betalningar gått tillväga inte har dokumenterats på tillfredsställande sätt, så innebär det inte att det är styrkt att pengarna disponerats som Skatteverket påstår, enligt länsrättens dom.
Däremot är det bevisat att intäkter från ett evenemang inte redovisats i krogbolaget och att vissa privata levnadskostnader belastat restaurangen. Där blir det eftertaxering.
När det gäller lånen insisterar Skatteverket i överklagandet till kammarrätten att krogbolaget inte kunnat dokumentera att vissa insättningar utgörs av lån från delägare.
Skatteverket håller också fast vid att återbetalning av ifrågasatta lån till delägare istället ska betraktas som utbetalningar av lön och därmed beskattas.
Konkret gick det till så här vid ett förfarande som ifrågasätts:
Under ett taxeringsår sattes en stor summa in via en servicebox som lån till krogbolaget, eftersom banken enligt bolaget nekade till att ta emot kontanterna över disk.
Den förklaringen köper inte heller Skatteverket. I överklagandet till kammarrätten hävdas, med anledning av boxinsättningen, att det finns en stark indikation på att oredovisade intäkter förekommer i bolaget.
- Bland annat genom att insättningar via servicebox inte intäktsredovisats i bolaget, enligt överklagan från Skatteverket som vill ta ut skatter och avgifter på lånetransaktionerna.
Om kammarrätten stödjer den linjen återstår att se.

Mer läsning

Annons