Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samlat grepp krävs för att skydda Storsjön

Kommuner runt Storsjön vill samarbeta och agera gemensamt för att skydda sjön från föroreningar i utgångspunkt av den pågående jakten på uran. En expert inom området ska knytas till arbetet.

Annons
Annsofie Andersson, s, Karin Thomasson, mp och Elin Hoffner, v, skrev i september en motion till Östersunds kommunfullmäktige om vikten av att skydda Storsjön från föroreningar från de arbeten som pågår med att leta uran.
I motionen yrkade de på att Östersunds kommun tar initiativ till en samordnad undersökning av konsekvenserna av provborrningstillstånd och vad en eventuell gruvdrift kan medföra. I motionen ingår också ett upprättande av en gemensam skyddsplan för Storsjön av berörda kommuner.
Men handläggning av motionen är komplicerad och det kan ta tid innan den kan behandlas. Därför har de tre politikerna i ett brev till kommunstyrelsen skrivit ett förtydligande om vikten att ett kommunsamarbete bör ske.
Där föreslås att Östersunds kommun omgående ska kalla de berörda kommunerna och länsstyrelsen till ett möte för att besluta om ett gemensamt agerande.
– Vi har inte kallat till möte ännu. Det är nödvändigt att ta fram ett underlag först och det arbetar tjänstemännen med, säger Annsofie Andersson.
Krokoms kommun är av samma åsikt. Socialdemokraterna Judith Hult och Rolf Lilja har i en motion föreslagit att Krokom tillsammans med andra kommuner ska undersöka hur uranborrningar påverkar Storsjöns vatten. Också i Berg har kommunpolitiker motionerat om en skyddsplan för Storsjön och Storsjöbygden om en fullskalig gruvdrift blir verklighet.
Sven-Olof Gustafsson, samhällsbyggnadschef i Östersunds kommun, har fått i uppdrag att damma av ett dokument om Storsjöns värde som gjordes i början av 1990-talet. Det ska användas i det kommungemensamma arbetet med att se närmare på vad som blir effekten om det bryts uran runt Storsjöbygden.
– Men för att kunna det måste vi ha knyta till oss en sakkunnig om gruvdrift också. Den expertkunskapen har vi inte, säger Sven-Olof Gustafsson.
Arbetet är i sin linda och ännu så länge finns ingen tidplan eller konkreta ramar för arbetet.
– Vi börjar jobba med detta på allvar den här veckan, säger Sven-Olof Gustafsson.

Mer läsning

Annons