Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samers hälsa kartläggs

/
  • Frågorna i undersökningen tar ett helhetsgreppp på samernas hälsa och sociala situation.

Mittuniversitet gör en undersökning av samers kulturella erfarenheter och psykosociala hälsa. Det finns stora kunskapsluckor på området och därför hoppas man på enkätsvar från 1 200 personer i Jämtland, Norrbotten och Stockholm.

Annons

Anna-Lena Suorra, doktorand vid Institutionen för socialt arbete på Mittuniversitet, har beviljats cirka 270 000 kronor i forskarstipendium för att kartlägga samers psykosociala hälsa.

– Det finns behov att forska på det här området. Tidigare forskning har mest gjorts i Norge och Finland. Det går inte att utgå ifrån att resultaten blir desamma i Sverige, säger Anna-Lena Suorra.

Frågorna i undersökningen tar ett helhetsgrepp på samers hälsa och sociala situation. De rör sig till exempel kring motion, hur ofta svarspersonerna besöker hälsovården och hur mycket alkohol de dricker.

En del frågor handlar om upplevelsen av att leva som same i Sverige i dag.

Det är frågor om bland annat identitet, språkets ställning och i vilken utsträckning det personliga nätverket är samiskt eller icke-samiskt. Eftersom studien vänder sig till samer i olika län, i och utanför rennäringen, förväntas också resultaten variera.

– Det är en bred undersökning eftersom det finns så lite forskning sedan tidigare. Det finns inga självklara hypoteser att utgå från, säger Anna-Lena Suorra.

Svarspersonerna har valts ut slumpmässigt ur sameröstlängden i Norrbotten, Jämtland och Stockholm.

Anna-Lena Suorra försöker även nå samer som inte är upptagna i röstlängden genom annonser i lokaltidningar. Hon påpekar att huvudsyftet inte är att jämföra samer med icke-samer. Snarare vill hon undersöka variationerna inom den samiska gruppen.

Målsättningen är att få en bred variation i svarsunderlaget.

– På så sätt kan man motverka stereotypa uppfattningar om hur samer är och hur de mår, säger Anna-Lena Suorra

Forskningsprojektet ska vara klart 2011.

Mer läsning

Annons