Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska Östersunds kommun spara 90 miljoner

/

Ingen mjölk till skolmaten. Äldrevård privatiseras och flera grundskolor stängs. En ingenjör byts ut mot en dator. Det är några av förslagen när Östersunds kommun ska spara 90 miljoner kronor.

Annons

Just nu pågår ett intensivt arbete inom Östersunds kommun. Ett stort antal tjänstemän är sysselsatta med att ta fram underlagen för nästa års budget som med stor sannolikhet kommer att innebära stora förändringar.

Politikerna i kommunfullmäktige har varit tydliga. Nästa års budget ska vara stark och ha goda marginaler. Budgeten ska nå upp till målet om god ekonomisk hushållning. Men det målet kommer att kräva stora besparingar. Enligt de prognoser som finns i dagsläget handlar det om cirka 90 miljoner kronor.

För att politikerna ska kunna ge direktiv för nästa års budget så krävs bra underlag. Därför har alla nämnder och styrelser i kommunen fått uppdraget att ta fram förslag på möjliga besparingar. LT har gått igenom samtliga sparförslag och kan konstatera att det handlar om både högt och lågt.

Nämnderna för de två tunga områdena, skola och omsorg, har tillsammans tagit fram förslag som skulle kunna spara drygt 80 miljoner kronor per år. Flera av delförslagen ger besparingar på upp till tio miljoner kronor.

Ett av förslagen, nedläggning av tre skolor, skulle ge knappt två miljoner kronor i minskade lokalkostnader. Inom vård och äldreomsorg lyfts förslaget att privatisera en större del av den kommunala verksamheten. Det handlar om såväl äldreomsorg som boenden för funktionshindrade.

Förslagen från miljö- och samhällsnämnden vittnar om ett brett fokus. I ett förslag ersätts kött och blod med ettor och nollor, en ingenjör byts ut mot ett dataprogram. Nettobesparingen för bytet beräknas bli cirka 200 000 kronor per år. Ytterligare ett förslag till besparing kan leda till att Stortorget inte längre får vara snö- och isfritt. Om värmen stängs av sparar kommunen upp mot en miljon kronor.

Många av förslagen kommer att få betydande negativa konsekvenser. Det konstateras i underlagen som nämnder och styrelser har tagit fram. Samtidigt kommer vissa förslag att få positiva konsekvenser. Genom bättre uppföljning av biståndsbeslut räknar vård- och omsorgsnämnden med att slippa betala kostsamma straffavgifter till staten.

De förslag till besparingar som har tagits fram är i dagsläget inget mer än förslag. På tisdag nästa vecka ska kommunstyrelsen besluta om vilka direktiv som ska gälla för nästa års budget. Då blir det tydligare vilka områden som måste spara mycket och vilka som klarar sig lindrigare undan.

Mer läsning

Annons