Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ris och ros till landstingets delårsbokslut

/
  • ”Nu har vi nått målet och få del av kömiljarden”. Landstingsrådet Robert Uitto fick applåder när detta presenterades, applåder som han skickade vidare till verksamheten.
  • ”Det är svårt att förstå delårsbokslutet”, konstaterade Folkpartisten Finn Cromberger.
  • Det är svårt för landstinget att få debet och kredit att gå ihop, hur än landstingsrådet Robert Uitto räknar.

Det blev applåder från ledamöterna i landstingsfullmäktige när landstingsrådet Robert Uitto (S) kunde redovisa att Jämtland nu kan få del av kömiljarden.

Annons

– I dag är det 19 procent som väntar på tid hos mottagning och 20 procent som har väntat 90 dagar på behandling. Det innebär att vi klarat 80 procent och får del av pengarna, säger Robert Uitto.

Glädjande var också att sjukfrånvaron minskar bland de anställda, även om det ser bekymmersamt ut för de unga medarbetarna.

Där är sjukskrivningarna fortfarande höga och personalenkäter visar att de inte heller trivs särskilt bra med sitt jobb. Nu ska det åtgärdas på något sätt.

Men som LT tidigare har berättat är de uppsatta ekonomiska målen svåra att nå, situationen för landstinget är med andra ord allvarlig.

Exempelvis har resultatkravet minskats från det i landstingsplanen fastställda överskottet på 95,9 miljoner till plus 12 miljoner.

– Alla är oroliga över läget det är vi revisorer också, konstaterar Mona Nyberg. Det är resultatet för 2009 som vi är särskilt oroliga över. Det är en stor osäkerhet om landstinget klarar en budget i balans 2011.

Hon pekar på att målet för 2009 var ett plus på 95,9 miljoner som sedan reviderades till 61,1 miljoner. Det höll inte heller varför det blev ytterligare en revidering till 28 miljoner i överskott för att nu bli futtiga 12 miljoner.

Anledningen sägs vara att förvaltningen trots effektiviseringar och utbudsbegränsningar på 177 miljoner inte har lyckats föreslå åtgärder så att landstingsfullmäktiges beslutade resultat på 95,9 miljoner kan uppnås.

Men det handlar också om att skatteprognosen förändrades, landstinget fick 35 miljoner mindre än beräknat i skatteintäkter. Därefter kom vaccinationerna för den nya influensan och gav landstinget en merkostnad på 16 miljoner.

”I den av styrelsen presenterade delårsrapporten ingår en prognos per helår 2009 som visar på ett resultat på -20 miljoner, vilket är en försämring med - 48 miljoner jämfört med det av fullmäktige i juni 2009 beslutade resultatet på + 28 miljoner. I det prognostiserade resultatet ingår; kömiljarden med 12 miljoner och en bedömd nettokostnad för massvaccinering på grund av pandemin på 16 miljoner”, skriver revisorerna.

Målet att minska antalet arbetade timmar med 116 000 för att få ekonomin i balans har inte heller lyckats. I stället har antalet timmar ökat med 7 750.

Här menar landstingsrådet Robert Uitto att det blir en målkonflikt. Stafettläkarna minskar men i stället anställs nya läkare.

Kostnaderna sticker också iväg för riks- och regionvård där underskottet de första åtta månaderna ligger på minus 35,8 miljoner mot budget. Kostnaderna för läkemedel har också ökat med 3,7 procent.

Naturligtvis föranledde detta en lång debatt i fullmäktige. Landstingsrådet Marianne Larm Svensson (C) menade att det finns uppenbara problem med att klara omställningsarbetet.

– Antalet anställda ökar trots varsel på 100 personer, säger hon.

Finn Cromberger (FP) tycker att delårsbokslutet är svårt att förstå.

– Att se att de beslut jag har varit med om att fatta inte genomförs är frustrerande, konstaterar han. Landstingplanen tangerar att bli en chimär.

– Pengarna räcker ju inte. Var finns räddningen? Klarar inte landstingsdirektören detta måste landstingsledningen bli operativa.

– Sålla orden innan du går upp i talarstolen, Finn Cromberger, vi gör faktiskt allt för att påverka situationen. Det finns faktiskt regioner som har det tuffare än oss, kontrar Robert Uitto.

Mer läsning

Annons