Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ringer Försäkringskassan och hotar med självmord

Hot mot Försäkringskassans personal ökade kraftigt under 2009. Framförallt ökade anmälningar om självmordshot.

– Det är enormt jobbigt för personalen, säger Berit Sjödin, verksamhetsnära säkerhetschef.

Annons

Antalet incidentanmälda hot mot handläggare på Försäkringskassan har nästan tredubblats. Under 2008 gjordes 250 anmälningar och under förra året anmäldes 731 incidenter. Över hälften av alla hot innebar att kunden hotade att skada sig själv eller begå självmord.

Det framgår av en rapport från Försäkringskassan.

”Bedömningen är att antalet incidenter inom detta område kommer att fortsätta öka. Detta är sannolikt en koppling till de nya reglerna i försäkringen där personer får sänkt eller indragen ersättning”, står det i rapporten.

– Vi kan inte acceptera att personalen blir hotade. Vi har jobbat stenhårt för att personalen ska incidentanmäla, säger Berit Sjödin.

Enligt säkerhetschef Berit Sjödin har det funnits ett mörkertal tidigare. Personalen har inte anmält lika ofta.

Dessutom har hot om att skada sig och begå självmord endast funnits med i statistiken sedan mitten av 2008.

– De flesta hoten är kopplade till negativa beslut. Det finns även en samhällsutveckling att folk hotar offentligt anställda, säger hon.

Majoriteten av hot från kunder uppstår i sjukförsäkringsärenden, enligt rapporten. Men det förkommer även hot inom aktivitetsstöd och statlig fordran och Försäkringskassan utbildar all personal i att hantera våld- och hotsituationer.

– När det uppstår hot om att skada sig själv kontaktar vi alltid vården och polisen. Om personalen blir hotad ringer alltid chefen upp och då ber de flesta kunder om ursäkt. Men hotar de även chefen, så polisanmäler vi, säger Berit Sjödin.

I Östersund har Försäkringskassan haft några tillfällen där kunder hotar om att begå självmord, enligt Charlotte Ax, områdeschef.

– Det upplevs som obehagligt. Lokalt ser vi till att all personal känner till rutinerna för hur vi ska hantera situationen och att vi ser till att hålla rutinerna vid liv, säger hon.

Den ökade hotbilden mot Försäkringskassans personal håller nu på att utredas.

– Vi ska utarbeta ett hot- och riskinstrument, en checklista över hur vi ska hantera kunder som hotar att skada sig själv och begå självmord, säger Torgny Collin, säkerhetsdirektör på Försäkringskassan.

Mer läsning

Annons